Debatt

Har “krist” i Kristdemokraterna någon bäring på partiets ideologi?

Vi reagerar på att KD kunnat landa i att samarbeta med ett parti som pekar ut en hel grupp människor – invandrarna – som Sveriges “syndare”, skriver Daniel Berner och Jessica Hagård (C).

Tillsammans med ytterkantspartiet Sverigedemokraterna (SD) har Kristdemokraterna (KD) lagt fram en gemensam budget för 2022. Samarbetet fortsatte i turerna runt vårändringsbudgeten. Det gör KD trots att partiet har en tidigare lång tradition av att ta avstånd från SD:s värderingsgrund. Det får också oss centerpartister att fråga oss om ordet “krist” i Kristdemokraterna alls längre har någon bäring på partiets ideologi.

I podden En svensk tiger – om Frikyrkorna och den svenska demokratin beskriver Joel Halldorf, Henrik Arnstad och Ola Larsmo hur frikyrkorörelser på 1800-talet i USA:s nordstater kom att få stor betydelse för slaveriets avskaffande. De beskriver även hur ideologier inom frikyrkorörelser också i Europa kom att påverka den demokratiska utvecklingen, inte minst kvinnors rösträtt.

Frikyrkosamfund kom att särskilt värdera demokratiska friheter som religionsfrihet och yttrandefrihet, eftersom de varit viktiga för frikyrkosamfundens egna existenser. Därmed har också frikyrkosamfund tidigt varit öppna för mångfald och pluralism.

Vi centerpartister är inte naiva, vi tar in omfattningen av problemen med skjutningar och kriminella gäng.

—  Daniel Berner och Jessica Hagård (C)

Vi kristna centerpartister reagerar starkt på att KD kunnat landa i ett ställningstagande om att samarbeta med ett parti med brun bakgrund som aktivt väljer att peka ut en hel grupp människor – invandrarna – som Sveriges “syndare”.

Jimmie Åkesson var i den senaste partiledardebatten tydlig med att SD inte vill hjälpa asylsökande som inte kommer från Sveriges närområde, alltså som inte har samma kulturella bakgrund. Och det är just “problemen” med människors kulturella bakgrund han gång på gång lyfter. Skyddsbehoven verkar för honom tämligen ovidkommande. Han verkar i stället övertygad om att lösningen på problemet med att brott begås i Sverige vore att stänga gränserna och att uppmana medborgare med “fel” kulturell bakgrund att flytta tillbaka till sitt hemland.

SD:s ihärdiga utmålande av ett “vi – de goda” och ett “dom – syndarna” är inte bara kränkande för alla nya medborgare som sköter sig (de allra flesta), som studerar eller arbetar och som bidrar till vår välfärd. Det kan också bidra till att försvåra integrationen.

Vi centerpartister är inte naiva, vi tar in omfattningen av problemen med skjutningar och kriminella gäng. Det är en hemsk utveckling som inte är värdig Sverige. Vi ser och förstår vilken otrygghet den skapar och vilka stora reformer som krävs, men vi pekar inte med dömande fingrar på hela stora grupper av människor. Sverige är en rättsstat där varje kriminell ansvarar för och ska dömas för sina egna brott.

Centerpartiet vill att Sverige, tillsammans med andra EU-länder, ska arbeta för en långsiktigt hållbar migrationspolitik som bygger på en kombination av medmänsklighet och ordning och reda. Centerpartiet försvarar rätten att söka asyl (oavsett kulturell bakgrund), rätten för barn att återförenas med sina föräldrar, vill ge trygghet för asylsökande och arbeta för en effektiv väg till integration. För att värna asylrätten måste vi få ett mer ordnat mottagande, styra om migrationen till lagliga vägar och genomföra reformer som förbättrar integrationen.

Sveriges demokratiska system är byggt på värderingsgrunden om allas lika värde. Det är ett system som frikyrkorörelser bidragit till att bygga upp och som vi måste fortsätta att värna. Det gör man inte genom att flörta med Sverigedemokrater som värderar människor olika och som helst verkar vilja stänga dörren helt för de flesta som är i nöd.

Det anser vi, kristna centerpartister, borde vara självklart för varje kristdemokrat värd namnet.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig