Debatt

Kyrkan kallas att hjälpa spelberoende till frihet

Celebrate recovery-grupper bör startas i många fler kyrkor, över hela landet, skriver Bittan Ekman.

Spelberoendet i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren. Under covid-19-pandemin ökade spelproblemen bland personer som redan innan hade ett problem med spelande eller som exempelvis blev arbetslösa. Om vi ska kunna hjälpa de människor som lider under detta beroende behöver vi öka vår kunskap – och vårt engagemang. För de är många: Omkring 352 000 personer i Sverige har någon grad av spelproblem.

2013 klassificerade Folkhälsomyndigheten spelberoende som en beroendesjukdom. Beslutet innebär att spelmissbrukare får rätt till samma vård som en alkoholist, narkoman eller tablettmissbrukare. Detta har betytt mycket för spelberoende, som äntligen kan få rätt hjälp för att behandla sin sjukdom. Beroendet är därmed klassat som en psykisk sjukdom.

Tyvärr betraktas ett spelberoende i den stora allmänhetens ögon inte som en “riktig sjukdom”, och tas inte alltid på allvar. På samma sätt som synen på en alkoholist förut, och till viss del fortfarande, var “skärp dig, var förnuftig, ta dig i kragen!”, är synen på en spelberoende sådan i dag. Men en beroende kan inte lösa problemet själv.

Har man blivit beroende kan man inte dricka eller spela lagom. Därför är avhållsamhet det enda alternativet för någon med en beroendesjukdom, och för det behövs hjälp. Beroendesjukdom är en kronisk, men behandlingsbar, sjukdom.

Det är orimligt att internet, medier och offentliga miljöer tapetseras med budskap som försvårar för redan utsatta.

—  Bittan Ekman

Det finns flera saker som ökar risken att utveckla spelberoende. Dels att någon närstående – vän eller familjemedlem – har problem med spel, dels ärftlighet och personlighetsdrag – som att man är impulsiv, lätt blir rastlös eller uttråkad. Men också psykisk ohälsa som depression gör att man lättare kan fastna, liksom om man redan är beroende av någon annan drog, till exempel alkohol. Män i åldern 18–40 år är också mer utsatta.

Hur bör vi bemöta dessa problem inom Kristi kropp, och vad kan vi som enskilda och kyrkor göra för att bemöta och bekämpa dessa problem? Det första vi behöver veta är att problematiken finns – också bland troende. För många är det förknippat med skam, därför är det så viktigt att, när en människa öppnar sig och berättar, inte döma eller frysa ut personen men våga konfrontera i kärlek och respekt.

Men att till exempel låna ut pengar till att täcka skulder är inte den bästa lösningen. Det går att få skuldsanering även för en spelberoende person. Ju tidigare en beroende får smaka på konsekvenserna av spelandet, desto fortare blir personen motiverad att ta ansvar för sin sjukdom. Hjälp därför hellre personen in på en sådan väg.

Något annat vi som kyrkor behöver göra är att starta Celebrate recovery-grupper i många fler kyrkor, över hela landet. CR, som det förkortat kallas, är ett tolvstegsprogram på kristen grund som startade på 1930-talet i USA. De tolv stegen är baserade på bibliska principer och fungerar som ett slags lärjungaprogram. Principerna går att tillämpa på vad det än är man behöver förändra i sitt liv.

Därför har CR bjudit in inte bara beroendepersoner till sina grupper utan även personer som har en ovana som behövs brytas eller ett sår som behöver helas. Med andra ord kan alla människor få hjälp genom detta program.

Rick Warren, pastor i Saddleback church i Kalifornien, har berättat att stora delar av hans församling gick i CR-grupper och att det förvandlade församlingen på många sätt. Bland annat minskade behoven av enskild själavård och församlingen blev mer öppen och transparent. När vi i små grupper vågar vara öppna med vår egen sårbarhet kommer vi varandra närmre och Guds kärlek sprids i de olika lemmarna i Kristi kropp. När en kroppsdel lider kan vi sluta upp kring den och ge den det stöd den behöver.

En viktig del av det stödet är att kyrkan verkar för att spelreklamen ska förbjudas. Mängden spelreklam har ökat kraftigt på senare år, och enligt spelberoende själva förvärrar detta deras problem, eftersom reklamen fungerar som tristess. Det är orimligt att internet, medier och offentliga miljöer tapetseras med budskap som försvårar för redan utsatta.

Alla människor behöver mycket kärlek och stöd för att ha ett fungerande liv. Ju mer vi som Guds folk har fått hjälp med våra egna problem, desto större respekt och ödmjukhet har vi för andras problem och beroende.

Vi är kallade att leva som Jesus gjorde. Han avskärmade sig inte från dem som hade problem av olika slag utan umgicks med dem och visade dem sin villkorslösa kärlek. Genom det blev de befriade och upprättade. Vi är kallade att göra detsamma – både för våra troende syskon och för människorna runt omkring oss. Min kyrka i Göteborg, DreamCenter church, har startat en CR-grupp och vi ser ständigt att människor blir förvandlade genom detta program.

Fariséerna frågade Jesu lärjungar: “Varför äter er mästare med tullindrivare och syndare?” När Jesus hörde det sa han: “Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka.” På samma sätt behöver vi som Guds församling finnas där för de spelberoende och visa kärlek genom både ord och handling och visa att det finns en väg ut i frihet också för den som lider av denna beroendesjukdom.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar