Debatt

”Låt gå”-politiken gentemot Iran måste upphöra

Alla som bor i Sverige har i allra högsta grad ett intresse av vad den iranska regimen gör i Sverige, skriver Erik Wahlberg och Mojtaba Ghotbi.

I en historisk dom dömde Stockholms tingsrätt den 14 juli den 61-årige iranske medborgaren Hamid Noury till livstids fängelse. Han dömdes för deltagande i avrättningar av ett mycket stort antal politiska fångar i Iran sommaren 1988 och för folkrättsbrott och mord.

Domen är inte bara en viktig och meningsfull händelse för de överlevande och familjerna till de mördade offren utan skickar även ett klart budskap till de iranska tjänstemän som är eller har varit inblandade i sådana brott att de inte ska tro sig kunna undkomma att ställas till svars för sina kriminella gärningar.

Bara timmar efter att Stockholms tingsrätt meddelat domen kom reaktionerna från den iranska diktaturen. Det iranska utrikesdepartementet fördömde tingsrättens dom och hotar Sverige med repressalier.

Iran beskriver Stockholms tingsrätt som “inkompetent” och sade att rättegången var ett brott mot principen om staters suveränitet och oberoende i internationell rätt och att Iran håller den svenska regeringen ansvarig för konsekvenserna av domen gällande relationerna mellan de två länderna.

Den tydliga domen mot Hamid Noury är en väckarklocka.

—  Debattörerna

Den iranska regimens beskrivning av Stockholms tingsrätt som inkompetent och tingsrättens agerande som kriminellt måste förstås avfärdas som rent nonsens. Iranska regimens aktiviteter har enligt Säpo intensifierats med grovt spionage mot Sverige och svenska intressen och planer på att mörda oliktänkande i Sverige och andra europeiska länder bör tas på största allvar.

Den islamistiska republiken Iran har under lång tid tillämpat en distinkt politik innefattande arresteringar på falska grunder av personer som har iranskt och samtidigt utländskt medlemskap med syfte att utpressa länder i väst till att göra eftergifter till diktaturen. Den i Iran dödsdömde svensk-iranske forskaren Ahmadreza Djalali är en av dessa.

Med detta sagt får konstateras att Sverige och vi alla som bor i Sverige i allra högsta grad har ett intresse av vad som händer gällande Iran och särskilt av vad den iranska regimen gör i Sverige. Den tydliga domen mot Hamid Noury är en väckarklocka som måste väcka Sveriges regering inför att den så länge förda “låt gå”-politiken gentemot Iran omedelbart måste upphöra. Många länder har som policy att inte förhandla med terrorister – detta måste även vara Sveriges fasta policy mot terroriststaten Iran.

Sveriges regering måste nu stötta det svenska rättsväsendets rykte, oberoende och integritet och kraftigt fördöma den iranska regimens försök att påverka den dom tingsrätten fattat och försöket att påverka utfallet av ett kommande överklagande.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig