Debatt

Det finns inga religiösa skolor i Sverige - det är bara politisk populism

Däremot finns det skolor med muslimsk, islamisk, judisk eller kristen inriktning. Genom att skolor benämnts som religiösa har uppfattningen spridits att vi har religiösa konfessionella skolor i Sverige, skriver Åsa Brattlund.

Jag vänder mig särskilt till Dig som är politiker (oavsett politisk färg) och läsare av tidningen Dagen och som inför valet nu är i full färd med att formulera vassa vinnande argument! Om ett av de argument du jobbar på handlar om religiösa skolor – kristna, muslimska, islamiska, judiska skolor – så är du helt fel ute! Det finns nämligen inga sådana skolor i Sverige. Däremot finns det skolor med muslimsk, islamisk, judisk eller kristen inriktning. Inriktningen är en timme i veckan då skolorna inom det som kallas skolans val har en lektion (sekulär) om exempelvis Islams historia och kultur. Skolorna ska i likhet med kommunala skolor följa den svenska läroplanen, kursplaner och timplaner.

Jag har som forskare allt sedan 1996 från och till kunnat följa de muslimskt/islamiskt inriktade skolorna. I min tidigare omfattande forskning (från 2009), en jämförande studie mellan grundskolor med muslimsk inriktning i Sverige och England, framkom att flertalet av de lokala kommunpolitiker i Sverige som jag intervjuade grundade sina kunskaper om muslimskt/islamiskt inriktade skolor på rykten och politiska populistiska debattartiklar. Endast några politiker hade besökt en skola i Sverige med sådan inriktning.

Genom en diskursstudie som jag gjorde 2019, där alla svenska dagstidningar och kvällstidningar ingick, framkom att totalt 4 572 tidningsartiklar under perioden 1992 till oktober 2019 felaktigt skrev muslimsk skola, muslimska skolor, islamisk skola eller islamiska skolor. Under samma period var det endast 40 artiklar som benämnde skolorna i enlighet med skollagen – det vill säga som skolor med en konfessionell, muslimsk/islamisk inriktning. Detta visar på att de felaktiga benämningarna av skolorna fått stort genomslag i media och kan därmed antas ha fått stor spridning hos allmänheten. Genom språket formas verkligheten.

Genom att benämna skolorna som religiösa, muslimska eller islamiska så har uppfattningen spridits att vi har religiösa konfessionella skolor i Sverige. Många medborgare har alltså vilseletts.

Det är förstås allvarligt att politiker triggar igång aggressiva fejkade debatter mot skolor som i praktiken inte existerar.

—  Åsa Brattlund

Det är förstås allvarligt att politiker triggar i gång aggressiva fejkade debatter mot skolor som i praktiken inte existerar. Politiker har sedan över tjugofem år tillbaka felaktigt benämnt skolorna som religiösa. Detta har haft ofattbart stor negativ påverkan på skolorna och gjort det svårt för dem att kunna försvara sig mot alla möjliga illvilliga, falska och påhittade påståenden om skolorna. Politiker bär här ett kollektivt ansvar för att ha skapat en stor opinion mot skolorna. En opinion som antagligen inte hade varit så stor om allmänheten fått rätt information och inte under årtionden matats med bilden av att det skulle finnas muslimska, islamiska, judiska och kristna skolor.

På skolor med muslimsk/islamisk inriktning arbetar en mix av lärare och annan personal som har muslimsk bakgrund och många som har en icke-muslimsk bakgrund. Bland de med muslimsk bakgrund finns icke-praktiserande muslimer. Bland de med icke-muslimsk bakgrund finns de som ser sig som helt sekulära, liksom ateister, kristna, med flera.

En timme sekulär undervisning om Islams historia och kultur förvandlar inte skolorna till religiösa skolor!

En av de islamiskt inriktade skolorna bjöd för några veckor sedan in lokalpolitiker till ett panelsamtal mellan skolan och politikerna. Samtalsledare var två före detta elever. Under kvällen deltog flera tidigare elever som hade olika yrkesprofessioner som förskollärare, ingenjör, läkare och lärare. De uttryckte stolthet över den grundskola de gått på och som de beskrev hade haft en viktig positiv grund för deras fortsatta studier och yrkesval. Nu tvingas de tillsammans med nuvarande elever bevittna en aggressiv debatt där deras skola tillsammans med andra svartmålas på grövsta tänkbara sätt och felaktigt beskrivs som muslimska eller islamiska skolor.

Jag skriver alltså denna artikel eftersom jag oroas över hur politikers felaktiga benämning av skolorna redan påverkat och vilselett allmänheten. Den “religiösa skolan” är en konstruktion av politiker. Om inget görs för att synliggöra och rätta till detta så kommer väljarna att dras med i en fejkad debatt gällande religiösa skolor – det vill säga skolor som inte finns i Sverige!Fler artiklar för dig