Debatt

MP kämpar för humanism även när det blåser kallt

Replik. Vi ser med stor oro på den politiska utveckling som Sverige går mot där flera olika partier verkar tävla i ondhetssignalering, skriver Maria Ferm och Rasmus Ling, MP.

Sverige ska vara ett öppet och välkomnande land mot människor på flykt. Vi ska försvara asylrätten och ge människor en rättssäker prövning av asylskälen. Att söka asyl är en mänsklig rättighet, men tyvärr har debatten kantrat helt. Människor på flykt beskrivs som problem som helst ska söka sig till andra länder. Vi i Miljöpartiet har i alla år kämpat för en mer medmänsklig flyktingpolitik. Tyvärr i allt hårdare motvind.

I flera aktuella debattartiklar har migrationspolitiken debatterats här i tidningen Dagen. Vi är djupt hedrade över att pastor Christian Mölk beskrivit Miljöpartiet som det mest flyktingvänliga partiet. Den kristdemokratiska riksdagskandidaten Marcus Jonsson argumenterar emot och menar att det inte stämmer eftersom MP suttit i regering och tvingats gå med på smärtsamma kompromisser. Vi håller inte med.

Kristdemokraterna var faktiskt det parti som krävde att tillfälliga uppehållstillstånd skulle införas i stället för permanenta efter valet 2014. Det satte i gång en spiral av mer och mer restriktiva förslag från olika borgerliga partier samt Socialdemokraterna. Efter att Kristdemokraterna krävt tillfälliga uppehållstillstånd följde Liberalerna efter och därefter Moderaterna.

Även om det politiska landskapet förändrats rejält under dessa år och vi inte kunnat stoppa alla förslag har vi gjort allt vi har kunnat för en politik som tar ansvar för människor på flykt.

—  Maria Ferm och Rasmus Ling, MP

Kristdemokraternas argument var att tillfälliga uppehållstillstånd skulle göra att färre sökte sig till Sverige. Det handlade alltså inte om att förbättra för människor på flykt, utan det motsatta. Genom att göra förutsättningarna för dem sämre skulle färre söka sig hit. Vi argumenterade emot er gång på gång.

Efter år av allt hårdare krav från Kristdemokraterna och andra partier och efter flyktingsituationen 2015 kände Miljöpartiet sig tvunget att gå med på att tillfälligt ändra lagstiftningen. Om vi inte hade gjort det hade S i stället gjort upp med Moderaterna om en ännu mer restriktiv lagstiftning. Vi bestämde oss dock för att inte ge upp utan att fortsätta kämpa för en bättre politik.

Efter mycket svåra förhandlingar och ett stort politiskt motstånd lyckades vi få igenom den så kallade gymnasielagen som innebar att tusentals unga ensamkommande som rotat sig i Sverige kunde få en ny chans att stanna här i stället för att utvisas till ett av världens farligaste länder. Kristdemokraterna röstade emot och gjorde dessutom allt de kunde för att stoppa lagen.

Vi vet att Kristdemokraterna en gång i tiden präglades av humanism och att många kyrkor har ett djupt engagemang för människor på flykt. Civilsamhällets engagemang för flyktingar har varit helt avgörande för hur människor kunde tas emot 2015 och för alla ensamkommande som vanvårdades av samhället och blev bostadslösa åren efter. Under Reinfeldts tid var Kristdemokraterna en stark förespråkare för rätt till vård för papperslösa, vilket vi hyser stor respekt för.

De senaste åren har tyvärr den kristdemokratiska politiken gått i motsatt riktning. Kristdemokraterna var som sagt det parti som krävde att tillfälliga uppehållstillstånd skulle införas i stället för permanenta efter valet 2014. Kristdemokraterna har föreslagit att staten ska ta biståndspengar för att bygga fängelser utomlands, exempelvis i Somalia och Afghanistan.

I den nya migrationslagstiftningen förhandlade Miljöpartiet in en ny humanitär skyddsgrund. Kristdemokraterna röstade nej till den med motiveringen att det skulle innebära ett “högre söktryck”. Kristdemokraterna ville i stället bland annat införa ett språkkrav för permanent uppehållstillstånd och göra det svårare för vissa skyddsbehövande att återförenas med sina familjer genom att de ska omfattas av försörjningskrav. Motiveringen till det är att Sverige inte ska vara bättre än EU:s miniminivå. Vi tycker att Sverige kan bättre än till exempel Ungern och Polen.

I dagarna har Kristdemokraterna dessutom gått ut med en ny satsning på utlänningskontroller för att jaga papperslösa.

Vi ser med stor oro på den politiska utveckling som Sverige går mot där flera olika partier verkar tävla i ondhetssignalering. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna är dessutom beredda att ge Sverigedemokraterna inflytande över svensk migrationspolitik.

Vi gröna kämpar för humanism även när det blåser kallt. Även om det politiska landskapet förändrats rejält under dessa år och vi inte kunnat stoppa alla förslag har vi gjort allt vi har kunnat för en politik som tar ansvar för människor på flykt. Vi kommer fortsätta att kämpa för humanism. Vi tycker inte att människor ska utvisas till Afghanistan. Vi vill inte att barn- och barnfamiljer ska tvingas leva med den ovisshet som tillfälliga uppehållstillstånd innebär utan få permanenta direkt. Vi kommer göra allt för att försvara asylrätten. I en tid när fler än någonsin är på flykt är det viktigt att vi hjälps åt.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar