Debatt

Använd musikens kraft att skapa positiv förändring i samhället

Musiken har en enorm kraft att antingen förinta ett helt samhälle, eller användas som ett starkt demokratiskt och progressivt verktyg för att svetsa samman samhället, skriver Sudhagar Raghupathy.

Majoriteten av riksdagspartierna är i dag handfallna kring hur man ska jobba förebyggande mot gängvåldet och dödsskjutningarna. De partier som skriker om hårdare straff kanske kan lära sig av USA att enbart hårdare straff inte räcker.

Det behövs självklart hårdare straff för att avskräcka brottslingar från att begå brott, men det viktigaste som bör ligga parallellt med de hårdare straffen är ett starkt förebyggande arbete från alla håll och kanter i ett samhälle som skapar dagens och morgondagens demokratiska och samhällsnyttiga individer.

I Sverige 2022 har vi olika rivaliserande gäng och nätverk som är kopplade till kända gangsterrappare. Dessa hetsar med hjälp av sina röster och musik upp varandra, vilket i sin tur leder till konflikter och hot, våld, kidnappningar och i slutändan rena avrättningar.

Vi behöver flera unga tjejer och killar som sjunger om samhällsförändringar om vi ska vända den negativa samhällstrenden.

—  Sudhagar Raghupathy

Musiken har en enorm kraft att antingen förinta ett helt samhälle eller användas som ett starkt demokratiskt och progressivt verktyg för att svetsa samman samhället. Musiken kan bidra till att vi tillsammans kan lösa konflikterna och problemen i samhället.

Som historielärare på gymnasiet kan jag ge flera historiska exempel från öst och väst, moderna exempel och exempel från förr och från olika länder och kulturer, där just musiken har använts för att störta och förinta tyranner – och ge de mest svaga och utstötta i samhället kunskap, inspiration, mod och hopp att kämpa och ta tag i sina egna liv samt skapa förändringar i samhället.

För att nämna några exempel från öst: I Indien började under 700-talet de tamilsk-hinduiska poethelgonen med sin kärleks-, jämlikhets- och jämställdhetsrörelse att med sångens och musikens kraft sprida progressiva och revolutionerande idéer för att förändra samhället omkring dem.

Även muslimska sufier, som levde på 800-talet och framåt i Mellanöstern och på den indiska subkontinenten, bidrog genom sin musik reformer och progressivitet i orättvisa samhällen. Sikhernas religion, som grundades under sent 1400-tal i Indien, uppstod också på grund av samhällsorättvisor där Guru Nanak (sikhernas första grundare) och hans bästa vän Bhai Mardana, som var muslim, sjöng och spelade religiös musik tillsammans i olika byar om samhällsorättvisor och hur folk från olika samhällsbakgrunder tillsammans kunde lösa och hitta lösningar till dessa orättvisor och få människor att förändra sin omgivning och sig själva.

Närmar vi oss Sverige och västvärlden bidrog de kristna väckelserörelserna från 1800-talet med sina kampsånger och väckelsesånger till ett förändrat samhälle. Även i icke-religiösa sammanhang har musiken påverkat samhället. Arbetarrörelsens kända kampsång Internationalen och andra socialistiska kampsånger inspirerade arbetare världen över att förändra sin tillvaro.

Under 1960- och 70-talets vänstervåg förde flera artister, som John Lennon och Bob Dylan, sin kamp genom musiken. Och rockens kraft och makt bidrog till att Sovjetunionen och Berlinmuren föll.

Detta är exempel på musiker från förr och modern tid som skapat inspiration och engagemang hos folk att ta tag i sina liv och samhällsproblemen tillsammans. I dag behöver vi som vuxna inspirera dagens unga att bli varandras förebilder och sjunga om saker som inte handlar om mord, skjutningar, droger, sexism etcetera. Vi måste ställa krav på musikproducenter och streamingtjänster som spelar sådan musik att begränsa destruktiva budskap i musiken som sprids och säljs.

Ett exempel på en progressiv rappare är Hassan El-Malli, en ung kille från Helsingborg. Men enbart en kille räcker inte. Vi behöver flera unga tjejer och killar som sjunger om samhällsförändringar om vi ska vända den negativa samhällstrenden.

Kunde den äldre generationernas unga använda musikens makt och kraft för att få bukt med sina och samhällets problem kan nog dagens unga också göra det. Och säkert lika bra om inte bättre, med den kompetens, erfarenhet och teknologi som finns i dag. Underskatta aldrig ungdomarnas och musikens kraft – med den kan man skapa förändringar och lyfta samhällen.

Fler artiklar för dig