Debatt

Vilket parti tar bäst hand om skapelsen?

Om vi ska ha en chans att lösa miljöproblemen är jag övertygad om att vi behöver kombinera ny teknik med ett materiellt sett enklare liv, skriver Olof Enghag.

Som Jesustroende är vi förvissade om att vi i relationen till Gud Fader Skaparen är sammanlänkade med skapelsen, vårt blågröna jordklot. Vår stora uppgift är att ta hand om varandra och vårt hem i universum. Vårt hopp är att Jesus en dag ska återupprätta både oss och hela skapelsen, och detta borde leda oss till en ödmjuk och ansvarstagande inställning gentemot skapelsen.

Samtidigt lever vi i ett land som, trots all naturvetenskaplig kunskap, inte förmår utveckla ett samhälle i riktning mot en tillräckligt hållbar livsstil. Trots att det nu är flera decennier sedan riksdagen beslutade om våra miljömål har vi långt kvar till att nå det övergripande målet om att lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen skulle vara lösta.

Vari består egentligen utvecklingen i ett samhälle där resursuttagen och utsläppen från våra resor, vår konsumtion och vår bekvämlighet medför massutrotning av arter och klimatkatastrof?

Det politiska parti som värnar skapelsen borde ju därför visionera om att vi ska kunna leva goda och rika liv, men med markant mindre resursuttag och med en ömsinthet mot det skapade.

—  Olof Enghag

Ur ett skapelseperspektiv känns det skevt om målet vi har för ögonen är att framtida generationer ska få fortsätta flyga till fjärran länder, men där det inte längre finns någonting annat än sönderbränd och skövlad natur att uppleva, eller att framtida generationer ska få fortsätta köra bil (numera elbil), men får läsa om ålen, tumlaren och tamrenen som utdöda arter i sina historieböcker.

Kan vi då överhuvudtaget överväga att rösta på politiska partier som menar att endast ny teknik, eller någon annan, någon annanstans ska lösa miljöproblemen åt oss, så att vi kan fortsätta blunda för att det egentligen är vår egen livsstil som behöver korrigeras?

För om vi ska ha en chans att lösa miljöproblemen är jag övertygad om att vi behöver kombinera ny teknik med ett materiellt sett enklare liv. Det politiska parti som värnar skapelsen borde ju därför visionera om att vi ska kunna leva goda och rika liv, men med markant mindre resursuttag och med en ömsinthet mot det skapade.

Orkar vi ta in den naturvetenskapliga kunskapen och tänka in skapelseperspektivet vid valurnan den 11 september?

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig