Debatt

Är det rätt att välja parti efter en enda fråga?

Replik. Hur kan man låta en enskild sakfråga utgöra enda bevekelsegrunden för ett riksdagsval, och hur kommer man, från ett kristet perspektiv, fram till att ge just Miljöpartiet sin röst? skriver Timoteus Lind.

Pingstpastor Christian Mölk har i en debattartikel gått ut och väldigt tydligt lyft fram en enskild sakfråga som helt avgörande för vad han ska rösta på. Han har också kopplat den frågan till ett enskilt parti, som han därför ger sin röst. Sakfrågan är främlingsvänlighet, och partiet som pastorn menar har den mest kristna migrationspolitiken är Miljöpartiet.

När jag läste artikeln kom tre frågor upp i huvudet samtidigt:

  • Att en pastor går ut i riksmedia och pekar på ett enskilt parti, är inte det problematiskt?
  • Hur kan man låta en enskild sakfråga utgöra enda bevekelsegrunden för ett riksdagsval?
  • Hur kommer man, från ett kristet perspektiv, fram till att ge just Miljöpartiet sin röst?

Att som pastor så tydligt saluföra ett enskilt parti är något jag tycker bör undvikas. Att som pastor ta den minsta risk att människor tappar förtroende för en, eller att det skapar ett motstånd för någon att ta emot Guds ord, är förvånande. En pastor borde fundera både en och två gånger och göra en ordentlig konsekvensanalys innan denne saluför enskilda partier i rikstäckande medier.

Vi lever i en tid där kristna värderingar är alltmer ifrågasatta. Att då välja ut en enskild fråga där kristna dessutom har så vitt skilda åsikter är förvånande. Det finns kristna som är för en stor invandring och kopplar det till Bibelns budskap om solidaritet.

Andra kristna låter den barmhärtiga samaritens agerande vara en vägledande princip; att ge den utsatte skydd på första bästa trygga plats, i stället för att ta med honom hem. Det finns också många som menar att invandringen måste vara i paritet med förmågan att integrera; andra menar att vi aldrig får sätta något tak. Kristna finns i hela detta spektrum.

För mig står friheten högst upp på listan över principer vi måste värna.

—  Timoteus Lind

Låt mig ta några andra exempel på frågor som jag tänker kan utgöra kriterium för hur en pastor, eller andra kristna, kan välja att rösta.

  • Israel. En klassisk kristen tolkning är att vi bör stå bakom Israel.
  • Abort. Abort är i hela världen en typisk fråga som engagerar kristna. I Sverige har vi upphöjt abortliberalism till en nationell stolthet och i dag har vi kanske världens högsta aborttal.
  • Kristen skolas vara eller icke vara. Även här har vi en fråga där Sverige i dag är extremt. Det är inget västland sedan Nazityskland som förbjudit religiösa skolor. Det är i pingströrelsen och Lewi Pethrus engagemang för kristendomsundervisningen i skolan som Kristdemokraterna har sina rötter.
  • Rätten att själavårda, viga och tala fritt ur Ordet utan att riskera statliga straff. Inom de närmsta åren är det en ödesfråga hur fria pastorer kommer vara. Får deras teologiska övertygelse styra vilka de viger? Vad får de säga i själavården? Får de predika på samma sätt som det gjorts i tusen år eller måste budskapet anpassas?
  • Vad som görs för förföljda kristna syskon i världen samt för situationen för judar, både utomlands och här hemma i Sverige.
  • Samvetsfrihet och religionsfrihet.

Vad gäller just Miljöpartiet är detta dessutom ett högst oväntat val av en pastor. Miljöpartiet har genomgående haft en anti-israelisk hållning. Förre riksdagsmannen Mehmet Kaplan jämförde till exempel israelerna med nazisterna, och när Kaplan slutligen får lämna partiet – eftersom han haft samröre med de i flera länder terroriststämplade Grå vargarna, en turkisk ultranationalistisk islamistisk grupp – går partiets tidigare språkrör Per Gahrton ut och påstår något så absurt som att Israel ligger bakom att Kaplan fick sluta. Ett klassiskt antisemitiskt drag att hitta på konspirationsteorier om judars inblandning.

I maj i år skrev MP:s ordförande i Umeå att Israel bedriver apartheid, och längre tillbaka kan nämnas en förtroendevald som menade att hela staten Israel skulle upplösas och en annan att “judarna är så inflytelserika” i världen. Sådan här antisemitism dyker upp, gång på gång.

Miljöpartiet har också en ganska extrem hållning kring äktenskap. De anser att två kön inte är tillräckligt utan vill införa ett tredje juridiskt kön. De anser att samfund som inte viger samkönade ska förlora vigselrätten, och redan 2007 fick partistyrelsen i uppdrag att arbeta fram ett förslag om en köns- och antalsneutral äktenskapsbalk, varav det tidigare blev verklighet två år senare.

Även när det kommer till frågor som rör människovärdet blir Miljöpartiet ett märkligt val. Redan 2015 beslutade Miljöpartiet som första parti att förespråka en utredning av dödshjälp. Partiet är också mycket abortliberalt och vill till exempel att Sverige ska erbjuda hela världens kvinnor att göra gratis aborter som helt betalas av skattebetalarna och utförs av svensk sjukvård. Hur tänker pastor Mölk när han låter sin röst gå till något som detta?

Finns det något vi kristna i dag bör beakta särskilt i alla val är det frihet. För mig står friheten högst upp på listan över principer vi måste värna. För oss kristna, tänker jag, måste alltid vår frihet att utöva vår religion och tro vad vi vill vara det viktigaste. I dag är det inte självklart att vi kristna får tycka vad vi vill eller ens bära våra kors. Utan frihet för oss, att leva fullt ut som kristna, blir allt annat av sekundär betydelse.

Fler artiklar för dig