Debatt

Församlingar – tappa inte stilen, ni behövs!

Jag kan inte glömma orden “Vart tog ni vägen?”, skriver Lars Grip.

Jag och min fru Miriam Grip har båda passerat 90-årsgränsen. Vi har hela våra liv tillhört pingstväckelsen och det blev också så att vi fick tjäna den. Miriam blev evangelistkamrat med Birgit Stenlund, syster till kyrkosångaren Göran Stenlund, och efter bibelskoletid i Filadelfia Stockholm reste de som evangelister till Bockträsk i Lappland.

Jag, Lars, blev kamrat med bröderna Kjell och Stanley Sjöberg och vi reste till Hälsingland, Arbrå, Alfta, Bollnäs. Vi gick, vi cyklade. Av församlingen i Edsbyn lånade vi ett mötestält och satte upp det i Skålsjön. Vi var färska evangelister och vågade predika och ibland fick vi hjälp av sångare.

Livet gick vidare för oss. Det blev församlingstjänster och det finns många minnen från denna tid, och några vill jag delge här. Det är från tiden i Katrineholm, denna vackra stad i sköna Sörmland. Pingstförsamlingen, som då hette Filadelfiaförsamlingen, hade en respekterad och utåtriktad, livfull verksamhet.

Kyrkor och församlingar! Glöm inte bort ert samhälle. Tappa inte stilen! Ni behövs!

—  Lars Grip

Förutom i den stora kyrkan ordnades på sommaren tältmöten, stadsparksmöten och torgmöten. Sångarna leddes av inspirerade ledaren Walter Forss och tekniska gruppen ansvarade för högtalarsystemet. Bland publiken fanns en trogen skara från församlingen men framför allt från stadens befolkning. Kring torget fanns en betydande del av stadens affärsverksamhet.

När jag senare i livet återvände till staden som pensionär och mötte en av affärsmännen, frågade han: “Vart tog ni vägen?” Jag undrade vad han menade. “Jag stod där varje onsdagskväll och lyssnade till er och ert möte intresserade mig mycket. Det fick betydelse för mig och hela min familj och mitt företag”, svarade han.

Chefredaktören för stadens tidning stannade mig en dag och sa: ”Lars, du och församlingen har hela stan i er hand.” Och när jag en gång sökte en person på stadens sjukhus och tittade i sjukrummen, höjde en man i ett av rummen armen och sa: “Lars kom hit, jag vill ha ett samtal med dig.” Det var kommunalborgmästaren.

Jag kan inte glömma orden “Vart tog ni vägen?”

Kyrkor och församlingar! Glöm inte bort ert samhälle. Tappa inte stilen! Ni behövs!

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig