Debatt

KD:s högsta mål var maktskifte - inte att bli större parti

Ett tioprocentigt KD i opposition hade inte haft bättre förutsättningar att påbörja arbetet med att läka ihop vårt land. Vi valde den väg som vi bedömde gav oss bäst förutsättningar att åstadkomma förändring och förbättring för vårt land, skriver Fredrik Noreback, KD.

2022 års valrörelse är över och svenska folket har sagt sitt. Sverige är, efter sju på många sätt förslösade och förslarvade år, på väg att få en borgerlig regering med starkt kristdemokratiskt inflytande. Samtidigt innebär valet en tillbakagång för oss kristdemokrater med en procentenhet. Däremot ökar vi i kommun- och regionvalen. Dessa omständigheter kräver en djup och noggrann valanalys, nu som efter alla tidigare val.

Den här artikeln gör inte anspråk på att vara en valanalys. Den ska snarare läsas som ett bidrag till den diskussion som redan förs i och utanför vårt parti.

Först och främst: Kristdemokraterna är inte nöjda med 5,3 procent. Vi siktade på mer och fortsätter sikta på mer. Vi delar dock inte bilden att valresultatet är dåligt. Utöver det nödvändiga maktskiftet i riksdagen så har vårt parti gått fram i kommunvalen. Vi har vunnit 85 nya kommunmandat och tagit oss in i tio kommuner där vi inte var representerade under förra mandatperioden. I regionvalen är det totala resultatet ännu starkare. Vi finns nu i samtliga regionfullmäktige och ökade i 17 av 21 regioner.

Riksdagsvalet var som redan sagts en motgång. Det finns dock en del intressanta förändringar där som kan vara värda att nämnas. I närmare hundra kommuner ökade vi vår andel riksdagsröster. I de kommuner där vi går fram mest är det framför allt Centerpartiet som tappar. Vi ökar mest norr om Dalälven, där vi traditionellt är svagare än i landets södra halva.

I Stockholms stad och län har stödet för vårt parti minskat. Under valrörelsens sista vecka backade vi där, medan Moderaterna ökade. Detta sammanföll med flera lyckade tv-framträdanden av Ulf Kristersson, som de båda direktsända duellerna med Magdalena Andersson. Samtidigt diskuterades styrkeförhållandet mellan M och SD flitigt i medierna, vilket kan ha mobiliserat stöd för M bland lättrörliga högerväljare. Vi har även minskat tydligt i Jönköpings län. Där vi minskar är det framför allt SD som har ökat.

De första snabba analyserna talar alltså för att Kristdemokraterna har [...] förlorat väljare i exempelvis Jönköpings län och bland regelbundna kyrkobesökare till Sverigedemokraterna.

—  Fredrik Noreback

Vad kyrkliga väljare beträffar så har vi inte några exakta siffror. Men enligt SVT:s Valu tappar vi fyra procentenheter bland kyrkliga väljare, från 25 till 21 procent. Samtidigt ökar SD i samma grupp, från 9 till 14 procent. S minskar något från 30 till 28 procent, medan C ökar marginellt från 10 till 11 procent. Man ska vara försiktig med att dra slutsatser enbart utifrån Valu, men den tydligaste trenden sedan 2014 är att KD minskar och SD ökar.

De första snabba analyserna talar alltså för att Kristdemokraterna har blivit ett tydligt landsbygdsparti, att vi tappade en del stockholmsväljare till Moderaterna (samtidigt som Moderaterna tappade stockholmsväljare till Socialdemokraterna) och att vi förlorat väljare i exempelvis Jönköpings län och bland regelbundna kyrkobesökare till Sverigedemokraterna.

En annan viktig utgångspunkt för varje analys av vårt valresultat är denna: Kristdemokraternas högsta mål med årets val var att åstadkomma maktskifte i Sverige. Vi har tillbringat åtta år i opposition, med begränsade möjligheter att genomföra vår politik. Under den tiden har vårdköerna skenat. Nödvändiga satsningar på nya äldreboenden har fått stå tillbaka för en tröstlös diskussion om vem som driver boendena. Den vanskötta energipolitiken drev upp människors elräkningar till hisnande nivåer. Den trygghet som vi alla behöver och har rätt till på gator och torg har förjagats av kulor – kulor som i några fall har träffat och dödat oskyldiga barn.

För oss var det omöjligt att ignorera dessa djupa samhällsproblem. Det är skälet till att vårt högsta mål var maktskifte. Ett tioprocentigt KD i opposition hade inte haft bättre förutsättningar att påbörja arbetet med att läka ihop vårt land. Vi valde den väg som vi bedömde gav oss bäst förutsättningar att åstadkomma förändring och förbättring för vårt land.

Den riktiga valutvärderingen kommer att göras efter konstens alla regler. Det kan alla vara säkra på. Men den verkliga utvärderingen kommer att ske i historieböckerna. Där kommer det att framgå om vi lyckades vända utvecklingen i vårt land. Om vi kunde sjösätta en historisk modernisering av svensk sjukvård som inte tvingar människor att vänta i månader eller till och med år i långa köer. Om vi klarade av att hantera bristen på såväl äldreboenden som människor som vill arbeta på äldreboenden. Om vi kunde återskapa den dådkraft som för många decennier sedan gav Sverige ett rent, pålitligt och prisvärt energisystem som hela världen tittade på med avund. Och inte minst, om vi kunde återskapa den trygghet som tidigare fanns i hela vårt land, innan barnens lekplatser blev brottsplatser.

Kristdemokrater i hela landet har arbetat mycket hårt för att vi ska få den chans som nu finns att åstadkomma detta. Delvis var valet en framgång, delvis var det en motgång. Så mycket vågar vi säga redan före valutvärderingen. Vi välkomnar den diskussion som nu förs om vår valrörelse. Men vi vill påminna om att det samlade valresultatet, och de reformer som vi väntar på att få genomföra, inte hade varit möjligt utan oss.

Fler artiklar för dig