Debatt

Tvång och utrensning leder till splittring, inte till enhet

Slutreplik. Orden om “öppenhet och samtal” klingar tomt när man i slutänden vill använda maktmedel och tvång för att likrikta kyrkan och rensa ut alla som inte håller med, skriver Torkel Lindahl, Maria Andersson och Leif Nordlander.

Vår debattartikel i Dagen den 16 september om det som kommit att kallas avkragningsmotionen till kyrkomötet har följts av flera intressanta inlägg. Några försvarar motionen, andra håller i huvudsak med oss om att tvång inte är en framkomlig väg för Svenska kyrkan. Gemensamt är att alla vill att Svenska kyrkan ska välkomna alla människor, oberoende av sexuell läggning, in i kyrkans gemenskap. Vi delar den önskan, men vi tror inte att detta ädla mål kan helga vilka medel som helst.

Inläggen från dem som försvarar motionen, liksom Dagens intervju med Jesper Eneroth, bekräftar vår farhåga; att det man vill bli av med inte bara är möjligheten att vägra viga samkönade par utan själva ståndpunkten att äktenskapet är en förening mellan en man och en kvinna. Det som kristna i alla kyrkor trott på i två tusen år och som en majoritet av världens kristna även i dag håller fast vid, ska rensas ut ur Svenska kyrkan. Och för att nå dit är man beredd att ta till tvång. Orden om “öppenhet och samtal” klingar tomt när man i slutänden vill använda maktmedel och tvång för att likrikta kyrkan och rensa ut alla som inte håller med.

Ytterst handlar det om att förstå vad Herren Jesus själv vill med sin kyrka.

—  Torkel Lindahl, Maria Andersson och Leif Nordlander

Nu har det kommit signaler om att motionen kommer att avslås. Detta lättar vår oro och ger oss förhoppning om att kyrkomötet i november ska avvisa tvångsmedel som ett sätt att nå enighet. Vi menar att frågor om kyrkans teologi och lära, och de kyrkliga handlingar och praktiker som uttrycker läran, måste lösas genom att vi gemensamt försöker finna ut vad Bibeln och kyrkans bekännelse säger och hur de ska förstås. Ytterst handlar det om att förstå vad Herren Jesus själv vill med sin kyrka. Detta kan vi bara göra genom bön och samtal, genom att både ge argument och lyssna till argument. Tvång och utrensning leder till splittring, inte till enhet.

Därför bör beslutet från 2009 om två linjer i äktenskapsfrågan ligga fast och samtalen fortsätta. Det ställer oss alla inför utmaningen att finna sätt att välkomna alla människor, oberoende av sexuell läggning, in i kyrkans gemenskap, samtidigt som vi håller fast vid att ett nej till kyrklig vigsel av samkönade par ryms inom kyrkans tro.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig