Debatt

12 teologistudenter: Tidöavtalets svek mot utsatta är ett svek mot Jesus själv

Oavsett hur mycket bra politik man får igenom är det många utsatta människor som får betala priset. Om vi ser Jesus i den svage, fattige och utsatte, ska vi då tyst acceptera att han förtrycks så här? skriver tolv studenter vid Akademi för ledarskap och teologi.

Då ska Jesus säga: Jag sökte asyl och ni stängde in mig i ett transitcenter. Jag kunde ha blivit kvotflykting men ni lät mig dö på Medelhavet. Jag hade missbruksproblem och ni utvisade mig. Jag drabbades av översvämningar men ni missade klimatmålen för att få billigare bensin. Jag var fattig men ni förbjöd mig att tigga (parafras av Matt 25:42–43).

Allt det här och mycket mer kommer att bli konsekvenser av Tidöavtalet som drabbar många utsatta människor mycket hårt. Drygt 5 000 kvotflyktingar om året kommer inte längre få skydd i Sverige. Kvotflyktingar är några av världens allra mest utsatta flyktingar. Vidarebosättning av kvotflyktingar är dessutom en viktig insats för att förhindra att människor riskerar sina liv på Medelhavet. Genom vidarebosättning hoppas UNHCR minska dessa dödsolyckor.

Tidöavtalet säger också att transitcenter ska införas för hela asylprocessen. Det ska utredas och läggas förslag om att asylsökande ska “åläggas att vistas i transitcenter under tiden deras asylansökan handläggs”. Förutom det fruktansvärda i att stänga in människor för att de söker asyl kan man fundera på vilka möjligheter de kommer ha att börja integreras i samhället när de är ålagda att vistas i ett transitcenter.

Tidöavtalet säger att det ska utredas om gängkriminella ska kunna utvisas utan att vara dömda för brott. I vintras skrev Hans Eklind (KD) i ett mejl till en av undertecknarna: “Att någon ska utvisas på basis av misstanke är inget vi stöder. Det öppnar upp för godtycklighet och strider mot de höga krav på rättssäkerhet som är en central del av den strama migrationspolitik som vi förfäktar.”

En grundläggande kristen värdering är att värna om utsatta människor och Tidöavtalet är inte ett avtal som gör det.

—  Debattörerna

Men nu har Eklind valt att ställa sig bakom ett förslag som med hans egna ord öppnar upp för godtycklighet och strider mot höga krav på rättssäkerhet. Avtalet säger även att människor ska kunna utvisas på grund “bristande vandel” som till exempel att “associeras med kriminell organisation” eller missbruk. Förslaget får skarp kritik från flera experter.

Hanna Kataoka, överläkare och specialist i psykiatri, beroendemedicin och rättspsykiatri ser en risk för att svårt sjuka personer kan “råka väldigt illa ut”. Anna Lundberg, professor i rättspsykologi vid Lunds universitet säger att hon har svårt att se hur det inte kommer leda till diskriminering och att vi inte kan ha en lagstiftning som leder till godtycklig tillämpning. Det här är visserligen inget skarpt lagförslag än, men kan det bli mer godtyckligt än att “associeras med kriminell organisation”? Partierna har också kommit överens om att utreda och lägga fram förslag om ett tiggeriförbud. Det ska alltså bli förbjudet för fattiga att be om hjälp.

I Pakistan har över 30 miljoner drabbats av översvämningar. Och det är bara ett exempel på klimatkatastrofen som redan har börjat. Enligt Naturvårdsverket innebär den nya regeringens politik att Sverige inte kommer nå klimatmålen. Klimat och energi får sju sidor av 64 i avtalet. Migration och integration får 19 sidor.

Att bedriva en politik som gör att vi inte når klimatmålen är ett stort svek mot jordens fattiga som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Och ett svek mot utsatta människor är, som Matteus 25 säger, inget mindre än ett svek mot Kristus själv.

I en tid när jordens fattiga drabbas hårt, inte bara av klimatförändringarna som vi i den rika delen av världen har varit med om att orsaka utan även av pandemin, kriget och klimatförändringar, väljer regeringen att avskaffa enprocentsmålet. Enligt Diakonia skulle en minskning av biståndet till 0,7 procent av BNI göra så att två miljoner människor inte skulle få tillgång till rent vatten, två miljoner färre barn skulle få gå i skolan och minst en miljon människor skulle få svårare att klara sin livsmedelsförsörjning.

Även om minskningen “bara” blir hälften så stor är det katastrofala konsekvenser för många utsatta människor. Biståndet ska fokuseras för att öka återvändandet. Det ska alltså inte fokuseras för att hjälpa världens nödställda utan för att få människor att lämna Sverige. Biståndet ska även användas som utpressningsmedel mot länder som inte samarbetar i frågor om återvändande.

En grundläggande kristen värdering är att värna om utsatta människor och Tidöavtalet är inte ett avtal som gör det. I somras skrev fyra småländska kommunpolitiker att Kristdemokraterna står stadigt i sina värderingar. Vi vet inte vilka värderingar Kristdemokraterna står stadigt i men vi kan inte se hur någon som står bakom det här avtalet kan stå stadigt i kristna värderingar.

För oavsett hur mycket bra politik man får igenom är det många utsatta människor som får betala priset. Om vi ser Jesus i den svage, fattige och utsatte, ska vi då tyst acceptera att han förtrycks så här? Eller reser vi oss upp och ställer oss på deras sida?

Fler artiklar för dig