Debatt

Invandrare borde uppmuntras gå folkhögskola

Det behövs en integrationspolitik där nyanlända på djupet får lära känna det svenska samhället och lära sig delta här på lika villkor, skriver Birgitta Andersson.

När ska politiker förstå och komma till insikt om att flyktingarna som kommer till Sverige – dessa människor som flyr från något och som Gud kan ha en mening med att de kommer just hit – behöver gå folkhögskola eller liknande vuxenutbildning för att lära sig vårt språk och hur det svenska samhället fungerar.

Att det här är ett land där flickor och pojkar leker och sportar tillsammans och där kvinnorna deltar i samhället på samma villkor som män.

Det kan vara oerhörda trösklar för människor från en del kulturer, varför det behövs en integrationspolitik där de nyanlända på djupet får lära känna det svenska samhället och lära sig delta här på lika villkor.

Fler artiklar för dig