Debatt

Ska rika betala för fattiga länders dåliga miljö?

Att Europas skattebetalare skickar pengar till korrupta regeringar hjälper inte miljön och inte den fattiga befolkningen. Den typen av “bistånd” gör ofta mer skada än nytta, eftersom det tar bort motivationen att ta eget ansvar, skriver Ingemar Olsson.

Politiker från Indien och Pakistan kräver att rika länder ska betala en “miljöskuld” till fattiga länder. Om detta finns ett och annat att säga.

För det första: Det finns inga fattiga länder. Det finns fattiga människor – och rika. I alla länder. 440 miljoner invånare i Indien och Pakistan tillhör medelklassen. Det motsvarar hela EU:s befolkning. Många människor i Indien och Pakistan tillhör världens allra rikaste.

För det andra: Rikas miljöskuld. Luften i New Delhi är sämst i världen och klassas som hälsovådlig. Men alla måste andas, både fattiga och rika.

Varför tar då inte alla miljoner i den rika medelklassen i Indien ansvar för luften i sitt land? Till exempel genom bilbesiktning och avgaskontroll. Jo, för de rika vill inte betala skatt. I Sverige är skattesatsen 44 procent av BNP. I Indien är skattesatsen 18 procent och i Pakistan bara 9 procent.

Varför skulle en korrupt regering satsa egna pengar, när andra människor – som har dåligt samvete – kan göra det?

—  Ingemar Olsson

Och människorna som sitter i deras regeringar – tillhörande den övre medelklassen allihop – prioriterar inte miljöarbete. De vill ha låg skatt och den skatt som tas in går mest till armén. Både Indien och Pakistan har kärnvapen och det är dyrt. Det passar bra att européerna fyller på deras statskassor. Man kan kalla det “bistånd”, “fattigdomsbekämpning” eller, som nu, “miljöskuld”.

Klyftan mellan världens fattiga och rika är verklig och ökande. Men den, liksom luften, följer inga landsgränser och det är alltid fattiga människor som drabbas hårdast av miljökatastrofer. De rika – de stora miljöbovarna – bor bättre och säkrare i alla länder.

För det tredje: Att Europas skattebetalare skickar pengar till korrupta regeringar hjälper inte miljön och inte den fattiga befolkningen. Den typen av “bistånd” gör ofta mer skada än nytta, eftersom det tar bort motivationen att ta eget ansvar.

Varför skulle en korrupt regering satsa egna pengar, när andra människor – som har dåligt samvete – kan göra det? En bra affär är en bra affär ur både hinduiskt, muslimskt och sekulärt perspektiv.

För det fjärde: Hur ska världens fattiga få rimliga livsvillkor – rent vatten, frisk luft, tillgång till mat, utbildning, skälig lön och skydd mot övergrepp? Svaret heter politisk vilja – att de som har resurserna tar sitt ansvar och betalar sin lokala rättvise- och miljöskuld. Inte åker på internationella konferenser och försöker få andra att göra det åt dem.

För det femte: Alla människor har ett gemensamt ansvar för vår gemensamma miljö – planeten jorden. Det ekonomiska ansvaret vilar tyngst på dem som har mest pengar. Rika människor i alla länder förena er! Och se att det lönar sig.


Fler artiklar för dig