Debatt

Judiska skolor och synagogor ska inte behöva betala för skydd

Judar har enligt svensk lag skydd som en nationell minoritet. Trots det vittnar många judar om att de blir hotade och förföljda, skriver Ebba Busch och Mikael Oscarsson, KD.

Många judar i Sverige i dag lever i rädsla för sina liv. Kriget i vårt närområde har inte gjort situationen bättre. Just nu flyr judar från både Ryssland och Ukraina. Vi kristdemokrater driver flera förslag för att öka tryggheten för judar i Sverige. Vi vill förbättra skyddet för synagogor och judiska skolor. Vi vill också erbjuda en fristad för judar i vårt närområde som utsätts för ökande antisemitism och förföljelse på grund av sin religiösa uppfattning.

Med kriget som pågår i vårt närområde har vi återigen blivit påminda om under vilka hot judarna lever. I en intervju i the Guardian i december, gick den ryska chefsrabbinen Pinchas Goldschmidt ut och uppmanade alla ryska judar att lämna landet. Han menade att risken är stor att judar utses till syndabockar när krigsframgångarna avtar.

“Vi ser ökande antisemitism när Ryssland går tillbaka till en ny typ av Sovjetunionen, och steg för steg faller järnridån igen. Det är därför jag tror att det bästa alternativet för ryska judar är att lämna”, sa Pinchas Goldschmidt till tidningen. Han har själv valt att fly från Ryssland efter 29 år som chefsrabbin.

Många judar i Ukraina har också flytt och lever idag som flyktingar runtom i Europa. Trots att antisemitism fanns redan innan Förintelsen, så är Förintelsens minnesdag viktig för att vi inte ska glömma de skoningslösa brott som nazisterna begick under andra världskriget mot de miljontals judar som urskillningslöst dödades, av en enda anledning - att de var judar. Dagen är också ett tillfälle att reflektera över bakslag i kampen mot antisemitism.

Judar har levt i Sverige i närmare 250 år. De har enligt svensk lag skydd som en nationell minoritet. Trots det vittnar många judar om att de blir hotade och förföljda. Situationen förvärras ofta av händelser som rör Israel-Palestina-konflikten.

Vi behöver därför öka kunskapen om judisk historia i skolan. Genom att börja med de allra yngsta, kan vi en gång för alla bryta fördomar om judar och öka förståelsen.

—  Ebba Busch och Mikael Oscarsson, KD

Hatbrotten som judar får utstå handlar inte bara om klottrande av hakkors. Judiska begravningsplatser vandaliseras och brandbomber kastas mot synagogor. De judiska skolorna behöver övervakas av vakter eftersom det till och med finns en hotbild mot judiska barn.

Enligt Brås rapport om hatbrott (2020), använder judar i Sverige olika metoder för att undvika att utsättas. Några döljer sin judiska identitet, andra undviker otrygga områden och deltar inte i det offentliga livet. Det är skamligt i vårt svenska öppna samhälle där vi ser oss själva som toleranta och inkluderande gentemot de av annan tro och åsikt. Vi måste alltid ta kampen mot antisemitism oavsett i vilken form den kommer, för alla människors rätt till frihet och respekt.

Det är oacceptabelt att de sentiment som drev fram Förintelsen fortfarande lever kvar och att antisemitismen växt i Sverige och vårt närområde på senare år. Ingen jude i Sverige ska likt judarna i Ryssland och Ukraina behöva känna sig tvungen att fly med enda anledning att de är judar. För att motverka antisemitismens spridning och för att säkerställa judars säkerhet, vill Kristdemokraterna:

  • Klassa synagogor som skyddsobjekt. Staten bör ta större ansvar för säkerhetsarbetet, täcka kostnader för skyddsåtgärder och hålla demonstrationer med antisemitiska förtecken borta från området.
  • Judiska skolor ska inte behöva betala för vakter till skolorna. Det ska inte kosta extra att få en trygg skolgång.
  • Parallellt med kampen mot antisemitism ska Sverige tydligt markera att judar som utsätts för hot och förföljelse i vårt närområde på grund av sin religiösa uppfattning, ska få skydd i Sverige i enlighet med asylrätten.

Vi kristdemokrater ser det som en skyldighet att skydda judarna och värna den judiska gemenskapen. Men det är också viktigt att inte enbart utmåla judar som förföljda och utsatta.

Judar bär på en rik historia, tradition och en stark kultur som måste bevaras. Vi behöver därför öka kunskapen om judisk historia i skolan. Genom att börja med de allra yngsta, kan vi en gång för alla bryta fördomar om judar och öka förståelsen. Sverige ska vara ett land där alla, oavsett tro, ska kunna leva i trygghet och frihet.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar