Debatt

Tar församlingen hänsyn till att ensamma har helt andra behov än gifta?

Om singlarna i församlingen får komma till tals kommer det läggas fram många konstruktiva förslag som också skulle innebära att vi på ett ännu bättre sätt når ut med evangeliet, skriver Mona Lundin.

Behöver församlingarna ta nya grepp? Det är en berättigad fråga om vi vill att nya människor ska besöka våra kyrkor. Mycket har förändrats sedan det gamla bondesamhället, dock inte i församlingarnas verksamhet.

Många kyrkor fortsätter med sina förmiddagsgudstjänster, trots att den tiden var anpassad till den tidens behov. Då hade man gjort färdigt arbetet med djuren och kunde gå till kyrkan. Nu måste de flesta som befinner sig mitt i livet anpassa sig till det så kallade livspusslet om båda föräldrarna yrkesarbetar. Det är den verklighet som kyrkan bör förhålla sig till.

Tar församlingarna hänsyn till det i sina planeringar av verksamheten? Det är nödvändigt om vi ska nå ut till ”icke kyrkvana” med budskapet om Jesus.

Vi behöver också anpassa vår verksamhet till dem som lever i ett ensamhushåll. Tar vi hänsyn till att de har väsentligt annorlunda behov än vad de som lever i en parrelation har? Sverige har blivit det land i världen som har flest ensamhushåll. Det borde naturligtvis återspeglas i församlingarnas verksamhet.

Vi kan behöva förbereda oss på det och ställa oss den här frågan, när vi är samlade för att samtala om församlingens verksamhet: En församling i tiden, vad bedriver den för verksamhet?

—  Mona Lundin

Ett problem kan vara att de ensamstående inte alltid är representerade i det andliga ledarskapet. Vem för i så fall deras talan? Det är naturligtvis viktigt att tillgodose familjernas behov men det får inte ske på bekostnad av andra grupper i församlingen.

Den folkväckelse som vi alla ber och längtar efter kommer att innebära att vi får välkomna många som lever i ett ensamhushåll, som är singlar.

Vi kan behöva förbereda oss på det och ställa oss den här frågan, när vi är samlade för att samtala om församlingens verksamhet: En församling i tiden, vad bedriver den för verksamhet? Jag tror att om singlarna i församlingen får komma till tals kommer det läggas fram många konstruktiva förslag som också skulle innebära att vi på ett ännu bättre sätt når ut med evangeliet.

Församlingarna kan behöva höja de ensamståendes status. Ett sätt är att de inbjuds att påverka församlingens verksamhet. Det initiativet ska naturligtvis församlingens pastor ta.

Fler artiklar för dig