Debatt

Koranbränning ett tydligt exempel på hets mot folkgrupp

Slutreplik. Yttrandefriheten bör vi värna. Men vi behöver också värna den begränsning av denna lag som hets mot folkgrupp utgör för att skydda utsatta minoriteter, skriver Michael Nyman.

Min debattartikel i Dagen, med rubriken Tänk igenom vad vi använder yttrandefriheten till innan det är för sent handlar ytterst inte om yttrandefrihetens vara eller icke vara utan om huruvida koranbränning är hets mot folkgrupp eller inte. Jag håller absolut med om att vi måste värna yttrandefriheten. På den punkten är jag överens med Carolin Dahlman.

Däremot verkar det som om Carolin har missuppfattat vissa saker i min artikel. Jag försvarar absolut inte islamister eller våldsamheter gentemot polisen, Paludan, attentat riktade mot Sverige som land eller diktaturers förtryck av oliktänkande. Alla muslimer är definitivt inte islamister. Muslim är ett vitt begrepp där man kan befinna sig på en skala mellan djupt troende till kulturmuslim för vilka religionen i princip inte spelar någon roll alls.

Det finns redan en begränsning inom ramen för yttrandefriheten, nämligen Hets mot folkgrupp. Den avgörande frågan är alltså huruvida koranbränning är hets mot folkgrupp eller inte.

Om yttrandefriheten används till att kränka minoriteter som judar, romer, samer, muslimer med flera har den förfelat sitt främsta syfte.

—  Michael Nyman

Åklagarmyndighetens definition av Hets mot folkgrupp lyder på följande sätt: “Att offentligt sprida uttalanden som hotar eller är nedsättande om en grupp av personer, med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.”

Att bränna Koranen är inte en liten kränkning. Det är en av de grövsta kränkningar man kan begå mot muslimer. Koranbränning är riktad mot en utsatt minoritet där hatet lätt kan övergå i destruktiva handlingar mot den utsatta gruppen på samma sätt som skedde med judarna i Nazityskland.

Ska vi även bränna judiska skrifter och tillåta judekarikatyrer? Judiska centralrådet, som enligt svt också tar avstånd från koranbränningar ser dem som hatbrott och jämför dem med nazisternas bokbål i Nazityskland. Med tanke på att antisemitismen ökar i Europa finns en oro bland judar. Muslimer är också en religiös minoritet i Sverige med kanske ännu lägre status än judarna.

Yttrandefriheten bör vi värna. Men vi behöver också värna den begränsning av denna lag som Hets mot folkgrupp utgör för att skydda utsatta minoriteter. Det främsta syftet med yttrandefriheten är att skydda oppositionella och minoriteter mot övergrepp från maktens institutioner och människor. Men om yttrandefriheten används till att kränka minoriteter som judar, romer, samer, muslimer med flera har den förfelat sitt främsta syfte.

I mina ögon är koranbränning ett tydligt exempel på hets mot folkgrupp. Det är en grov kränkning av en i västvärlden avhumaniserad grupp som riskerar att legitimera ytterligare övergrepp såväl mot muslimer som andra minoriteter.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar