Debatt

Passa på och njut av de gamla sångerna när de unga inte kan delta

Så kan vi glädjas tillsammans med de yngre när de presenterar nya sånger i andra gudstjänster, skriver Hillevi Sandberg.

Häromdagen deltog jag i en bönesamling i kyrkan på förmiddagen. Vi bad tillsammans och sjöng gamla läsarsånger och jag tänkte: Du som är äldre, du är väl med på din församlings bönemöten?

Om församlingarna kan förlägga något bönemöte i veckan på förmiddagstid, så är det inte många yngre som kan delta. Men du som är dagledig - passa på då och njut av de gamla sångerna, de som så många av oss äldre kan sakna och längta efter, så kan vi glädjas tillsammans med de yngre när de presenterar nya sånger i andra gudstjänster.

Saknas musikkunniga i samlingen finns många sånger inspelade och går att lyssna till antingen genom mobilen eller CD-spelare.

Fler artiklar för dig