Debatt

Invandrarlandet Sverige har mycket att lära av Israel

Israel har med gott resultat lyckats integrera och sätta i arbete miljontals människor från olika länder och med olika språk, skriver Martin Blecher.

Vår värld förändras. Och den gör det i rasande fart. Det tydligaste tecknet i tiden är Abrahamavtalen – fredsavtalen som slöts mellan ett antal Gulfstater och Israel.

Ända sedan staten Israels återetablerande, formellt sett för snart 75 år sedan, har landet varit en anomali. En befolkning och en landyta utan naturresurser (trodde man fram tills nyligen), omgiven av en region som ser landet som en paria, en invandrarstat med människor från världens alla hörn och en minoritetsstat i navet på sunniarabiskt och shiaislamiskt herravälde. Ett land som alltid, utan undantag, varit socialt, kulturellt och diplomatiskt bojkottat av minst en världsdel.

När vår värld förändras kan människor välja att stanna och leva kvar i det som varit. Man kan också färdas med tiden, i takt med utvecklingen och skapa en verklighet och värld där alla verkligen ska med. Ingenstans är det mer talande än den metamorfos Israel upplevt under dessa 75 år.

Sverige och Israel är i mångt och mycket varandras spegelbilder. De är olika i fysisk storlek men har båda en relativt liten befolkning och har lyckats skapa ett blomstrande ekosystem av entreprenörskap.

Både Sverige och Israel är öppna ekonomier inriktade på export. Likheter finns i synen på välfärdsstaten och statens roll i ekonomin. Länderna genomgick nästan samtidigt, under 1980-talet och första halvan av 1990-talet, allvarliga kriser då välfärdsstatens roll och omfattning förändrades.

I Israel spelar entreprenörskap en mycket viktig roll för integrationen.

—  Martin Blecher

Israel är en invandrarnation. Bokstavligt talat samlades människor från väldens alla hörn för att återuppbygga ett liv, ett samhälle, ett land som man kunde förverkliga sig själv och sina drömmar i.

Under de senaste decennierna har många invandrat till Sverige från andra länder. Det har lett till att de utrikes födda har blivit fler. År 2022 var över två miljoner personer utrikes födda, vilket är 20 procent av befolkningen.

I Israel spelar, tillsammans med en flexibel arbetsmarknad med låga trösklar för nyanlända, entreprenörskap en mycket viktig roll för integrationen. Den nye samhällsmedborgaren får genom det goda förutsättningar att snabbt komma in i det nya samhället. I Israel antas nyanlända vara integrerade efter sex månader från sin ankomst. I Sverige visar statistik från Arbetsförmedlingen att det tar ungefär åtta år för en person som har flyttat till Sverige att få ett jobb.

I Sverige finns ingen motsvarighet till Israels låglönemarknad; nyanlända kommer till ett samhälle med höga trösklar på arbetsmarknaden och låga incitament för arbetsgivare att anställa dem. Här har Sverige mycket att lära av Israel, som med gott resultat lyckats integrera och sätta i arbete miljontals människor från olika länder och med olika språk.

Både Sverige och Israel har också goda erfarenheter av frivillighetssektorn. Frivilligsektorn spelar en avgörande roll för att människor från olika kulturer och kontexter träffas. I tider som dessa utgör frivilligsektorn en vital komponent.

Nyligen skickade Israel en delegation bestående av 17 personer till Sverige. Delegationen deltog i ett internationellt symposium som hade fokus på att lära sig från svenska och israeliska exempel utifrån att vara små entreprenörsländer. Och nu sjösätter forskare från Hebrew University tillsammans med sina motsvarigheter från Kungliga tekniska högskolan, KTH, ett nytt forskningssamarbete.

Entreprenören bygger sin värld utifrån vissa grundpelare. Man söker möjligheter och erkännande, kombinerar trygghet med risk, kritiskt tänkande och problemlösande. Som entreprenör ska man också vara flexibel och anpassningsbar, framtidsorienterad, initiativtagande och självlärande. Allt detta kännetecknar både svensk och israelisk innovation.

Samarbetet kring entreprenörskap är en tydlig uppmuntran till att var man än befinner sig är våra utmaningar, men också möjligheter, gränslösa och nationsöverskridande. Sveriges och Israels fördjupande forskningssamarbete är en vinst för alla oss som vill göra världen till en bättre plats att leva på och sedermera lämna över till våra efterkommande. Min förhoppning är att Sverige, precis som flertalet Gulfstater, ska uppdatera sin bild av Israel och inleda starkare samarbete – till allas bästa.

Fler artiklar för dig