Debatt

Anmälningsplikt skapar ett angiverisamhälle där en kristlig gärning kan straffas

Anställda kan bli skyldiga att rapportera papperslösa personer i Sverige - ett första steg mot ett angiverisamhälle, skriver pastorn Daniel Berner.

Det samfund jag tillhör, Alliansmissionen, har tillsammans med övriga kyrkofamiljer en stark tradition av att vara diakonal, värna om den utsatte och stå upp för medmänsklighet. Många är de församlingar och enskilda som genom historien gömt och stöttat flyktingar i Sverige. Något som hedrar kyrkan.

Tidöavtalet föreslår en “anmälningsplikt mellan Polisen och myndigheter som kan antas komma i kontakt med personer som befinner sig illegalt i landet”. Den föreslagna anmälningsplikten innebär att “myndigheter som en person kan komma i kontakt med får ett ansvar att säkerställa personens lagliga rätt att vistas i Sverige”.

I praktiken innebär det att anställda i kommuner, regioner och myndigheter blir skyldiga att rapportera papperslösa personer i Sverige. Ett första steg mot ett angiverisamhälle. Den svenska humanismen som har starka rötter i medmänsklighet är på väg att ersättas med ett samhälle där var och en vaksamt behöver se sig över axeln. En medmänsklig, kristlig gärning för din nästa kan bli straffad.

Reaktionerna på förslaget har inte låtit vänta på sig. Kampanjen “Vi anger inte” är ett initiativ från vårdpersonal som vägrar gå med på eventuella framtida lagkrav på att ange papperslösa patienter. Förslaget kommer innebära det horribla att bevisbördan läggs på våra anställda i det offentliga, exempelvis lärare, socialarbetare och skolpedagoger. Vad för sorts samhälle skapar detta?

Jag vädjar till de före detta partierna i Alliansen, främst Kristdemokraterna och Liberalerna, att låta denna del av Tidöavtalet förpassas till glömskans hav.

—  Daniel Berner

Som kristen och Centerpartist är jag djupt orolig för vilka konsekvenser Tidöavtalets förslag om anmälningsplikt kan komma att få, om det förverkligas. Många församlingar består av medlemmar som likt den barmhärtige samariten inte kan gå förbi den slagne och utsatte, trots att andra gör det (i rädsla för att bli anmäld).

Jesu uppmaning ger oss ingen annan möjlighet än att hjälpa och vara till för vår nästa.

Jag vädjar till de före detta partierna i Alliansen, främst Kristdemokraterna och Liberalerna, att låta denna del av Tidöavtalet förpassas till glömskans hav och i stället möjliggöra för civilsamhällets kraft att vara med och bygga ett Sverige vi alla kan vara stolta över. Inkluderande och medmänskligt!

Fler artiklar för dig