Debatt

Varför tvekar kristenheten att tala om att onda andar existerar?

Att vara okunnig om kampen i den andliga världen riskerar i praktiken att göra oss mer sårbara, men också mindre effektiva, i vårt arbete för Kristi rikes tillväxt, skriver Olof Edsinger.

Fler artiklar för dig