Debatt

Valresultatet borde oroa oss i KD eftersom vår politik behövs

I dag har vi tre politiska rörelser som försöker lösa samhällsproblem genom kollektiva lösningar. Gentemot dessa kollektiva idéer kan kristdemokrater visa på lösningar som utgår ifrån ett personalistiskt perspektiv, skriver Magnus Jacobsson, Camilla Rinaldo Miller och Hans Eklind, KD.

Med sex stycken ministrar har Kristdemokraterna ett större inflytande än i någon tidigare regering. Samtidigt gjorde vi som parti ett sämre val än tidigare i opposition. Detta manar till eftertanke. Kristdemokratin har som ett klassiskt borgerligt alternativ med stort socialt engagemang en tydlig plats i svensk politik och med de utmaningar Sverige står inför behövs vi mer än någonsin.

Efter andra världskriget skapade den kontinentala kristdemokratin ett eget politiskt utrymme när man var klassiskt borgerliga med ett socialt engagemang samtidigt som man tog avstånd från både kommunism och fascism.

I dag har vi tre politiska rörelser som försöker lösa samhällsproblem genom kollektiva lösningar. Det är den socialistiska, som fortfarande arbetar för att alla ska stöpas i samma form. Nationalisterna tolkar i sin tur alla samhällsproblem utifrån etniska eller kulturella tillhörigheter. Den gröna rörelsen försöker lösa miljöproblemen genom ett kollektivt skuldbeläggande av framför allt landsbygdens befolkning, som är beroende av billig el och fungerande transporter för att klara vardagen.

Gentemot dessa kollektiva idéer kan vi som kristdemokrater visa på ett annat svar och politiska lösningar. Som utgår ifrån ett personalistiskt perspektiv.

Man kan kalla det för medkännande konservatism eller klassisk kristdemokrati. Men oavsett etikett är vi övertygade om att behovet av ett traditionellt borgerligt parti med socialt engagemang är större än någonsin.

—  Magnus Jacobsson, Camilla Rinaldo Miller och Hans Eklind, KD

När socialister minskar valfriheten inom barnomsorgen, skolan, vården och äldreomsorgen kan vi peka på att vi som människor är olika och har olika behov. Därför måste samhället organiseras på ett sådant sätt att det är den enskilda människans förutsättningar som prioriteras, och att man själv har möjlighet att välja hur man vill leva sitt liv.

När nationalister skuldbelägger enskilda etniska och religiösa grupper kan vi som kristdemokrater betona den enskilda individens personliga ansvar. Alla som bor i Sverige har personliga rättigheter och ett eget ansvar för hur man tar hand om sitt liv.

När miljörörelsen skuldbelägger alla som inte lever upp till deras mer eller mindre ”religiösa hållning” kan vi som kristdemokrater visa på en praktisk miljöpolitik, där vi inte fokuserar på mål och datum utan i stället fokuserar på tekniska lösningar samt ständiga förbättringar över tid.

Kristdemokratin har alltid fokuserat på den enskilda personens förutsättningar vi har därför varit för olika former av valfrihet inom barnomsorgen, skolan och vården.

På samma sätt är det med kriminalpolitiken. När vänstern enbart talar om social konstruktion och högern fastnar i det egna ansvaret, så konstaterar vi att det finns ett samband mellan barnets uppväxt och dess möjlighet till goda relationer för om man lyckas i livet eller om man fastnar i kriminalitet. Vi människor är sociala varelser därför behöver vi både den personliga utvecklingen och relationen till andra.

Sverige har stora utmaningar där vissa områden präglas av utanförskap samtidigt som andra delar av landet saknar personal som kan ta hand om de äldre och utveckla näringslivet. Men oavsett om vi lever i en stor stad som präglas av stadens utmaningar eller om vi bor i en liten kommun som präglas av den lilla kommunens utmaningar, så behövs det ett politiskt parti som sätter människan i centrum.

Man kan kalla det för medkännande konservatism eller klassisk kristdemokrati. Men oavsett etikett så är vi övertygade om, inte minst i dessa ekonomiskt oroliga tider, att behovet av ett traditionellt borgerligt parti med socialt engagemang är större än någonsin.

Fler artiklar för dig