Debatt

De flesta palestinier längtar efter fred – men en rättvis fred

Slutreplik. Debatten blir bättre om vi utgår från trovärdiga källor och röster. Svenskt bistånd går i dag inte till palestinska myndigheten. Det går till oberoende människorättsorganisationer, som granskar både den palestinska regeringen och Israel. Ett minskat bistånd till oberoende organisationen bidrar till att förvärra situationen, skriver Bo Forsberg, Kjell Jonasson, Inger Jonasson och Sune Fahlgren.

Mikael Oscarsson (KD) upprepar i sin replik Sluta blunda för palestinska myndighetens främjande av terror på vår debattartikel orden ”hat” och ”terror” när det gäller palestinier och den palestinska myndigheten, men han nämner ingen orsak. Det låter som om hat mot israeler är något som de flesta palestinier per automatik bär på och sprider. Vår erfarenhet efter att ha levt med palestinier – kristna och muslimer – är att vi oftast möts av gästfrihet och omsorg. Men vi har förstås inte tagit ifrån dem land, rivit upp miljoner olivträd, demolerat hus, fängslat och dödat.

Vi behöver erinra oss palestiniernas historia jämfört med livet och verkligheten i dag. Från att ha ägt det mesta av marken i hela Palestina före 1948 och kunna röra sig fritt överallt – till att nu på Västbanken bo i gettoliknande enklaver, bakom murar och stängsel, ständigt övervakade och misstrodda, ägna stor del av sitt liv åt köer för att visa upp id-handlingar och tillstånd.

Som kristna tror vi på försoning och fred, vilket de flesta palestinier vi mött också gör – men en rättvis fred. Enligt Oscarsson lär sig palestinska barn att staten Israel inte borde finnas, men det vi med säkerhet vet är att en palestinsk stat aldrig kommer att finnas, enligt Benjamin Netanyahu.

De flesta palestinier är i dag väl medvetna om det, men det absolut viktigaste de törstar efter är upprättelse, värdighet och mänskliga rättigheter. Ett liv där alla har samma värde, rättigheter och skyldigheter, blir bedömda efter samma måttstock och lever under samma lagar.

Vi upprepar: Varför inte lyssna på de kristna ledarna i stället för att bjuda in gäster som sprider myter och bidrar till demonisering?

—  Bo Forsberg, Kjell Jonasson, Inger Jonasson och Sune Fahlgren

Oscarsson tycks fortfarande inte se det som ett problem att bjuda in en person som i nästan tio år samlat in pengar till olagliga bosättningar, till extrema våldsverkare och till organisationer som många i Israel vill terrorklassa. Oscarsson hävdar att ”ingen av de artiklar [vi] hänvisar till rör den tiden” som Itamar Marcus arbetade för organisationen.

Det är korrekt att de referenser vi gav till judiska organisationer och medier i USA och Israel är aktuella fall. Det beror på att just dessa organisationers våld och extremism skapar så stora problem i dag att israeliska generaler använder ordet ”terror” för att beskriva dessa gruppers våld. Hittills i år har israeliska säkerhetsstyrkor dödat 17 barn. Cirka 700 barn grips årligen som ofta handfängslas, får ögonen förtäckta och utsätts för tortyr. När de träffar en domare tvingas över hälften att signera ett papper på ett språk de inte kan.

Vi kan visa att kritiken mot Central Funds of Israel även handlar om de år som Itamar Marcus ledde den (1999–2008). Stöd till Honenu och Lehava för att ta två exempel. Både politiker och judiska organisationer anser att Lehava bör förbjudas som en terrororganisation. Oscarsson efterlyser juridiskt fastställda sanningar. En israelisk domstol under domaren Dalia Ganot har avvisat Palestinian Media Watch som otillförlitliga i deras generaliserande bild av den palestinska regeringen. Även israeliska medier har 2012 citerat israeliska säkerhetskällor som hävdar att israelisk militär bildade Palestinian Media Watch.

Sedan grupper närstående den israeliska regeringen i EU-parlamentet fört fram anklagelser om antisemitism och hatpropaganda i palestinska skolböcker, valde EU kommissionen 2021 att ge ett tyskt oberoende utbildningsinstitut, Georg Eckert Institute, i uppdrag att granska påståendena. Av 172 olika läromedel hittade man något enstaka exempel värt att kritisera, men inte alls på det sättet som beskrivits i kritiken. Även på denna punkt har Oscarsson fel.

Angående Leif Thybells replik PLO:s stadgar om Israel har aldrig reviderats fick Arafat 1993 dela på Nobels fredspris för att ha erkänt Israel, men den palestinska stat som utlovats i FN:s delningsplan är nu söndersmulad och nu med den nya regeringen även formellt en del av Israel.

Debatten blir bättre om vi utgår från trovärdiga källor och röster. Svenskt bistånd går i dag inte till palestinska myndigheten. Det går till oberoende människorättsorganisationer, som granskar både den palestinska regeringen och Israel. Ett minskat bistånd till oberoende organisationen bidrar till att förvärra situationen. Vi upprepar: Varför inte lyssna på de kristna ledarna i stället för att bjuda in gäster som sprider myter och bidrar till demonisering?

Vi är i kontakt med kristna församlingar i Betlehem och hör deras berättelser om stöld av mark, bosättarvåld, muren och svårigheter med rörelsefrihet etcetera. Vi kan med glädje erbjuda Oscarsson ett besök eller möten med församlingsledare.

Fler artiklar för dig