Debatt

Guds verk står och faller inte med dig

Vid någon tidpunkt är det dags att kasta manteln på nästa generations ledare, precis som Elia gjorde på Elisa för att visa att nu var det Elisa som bar ledartröjan. Genom att göra det visar du att du litar på att det är Jesus som bygger sin kyrka, skriver Per Danielsson.

I första Kungabokens 13:e kapitel finns en märklig berättelse om en gammal profet som lurade en gudsman att bryta mot Herrens befallning. Det slutade olyckligt för gudsmannen. Den berättelsen har fått mig att fundera på vad Bibeln säger om profeter och kristna ledare.

Jag delar den oro som uttryckts av Frida Park i en ledarkrönika i denna tidning där hon vänder sig emot samtalstonen i många kommentarsfält på sociala medier där framför allt kristna uppehåller sig, och pekar på det problematiska i att så många deltar i drev, förtal, vilseledning och förakt. Jag blir beklämd över mycket hårda och dömande ord från kristna som ger sig rätten att döma bröder och systrar. Ännu mer beklämd blir jag över att höra äldre kristna låsa fast sig i kategoriska ställningstaganden. Lång erfarenhet tycks inte alltid vara synonymt med mognad.

Vi lever i en mycket allvarlig tid där stora avgörande frågor ställts på sin spets. Frida Park har rätt när hon pekar på att debatten gått så djupt att det berör grunderna i vår kristna tro. Vad tror vi på? Vad ger kyrkan dess identitet och existensberättigande? Vad är församlingens uppdrag i vår tid? Kommer debatten fortsätta och leda till att kyrkan splittras i olika fraktioner?

Genom kyrkans historia har olika frågor fått oproportionerligt stor betydelse. Det har handlat om kläder, musikstilar och typ av sånger. Ska kyrkan influeras av världen och följa omgivningens musiksmak? Det har handlat om liturgi och hur styrd eller fri en gudstjänst ska vara. Synen på den som förkunnar har också varierat. En del föredrar en saklig framställning medan andra somnar av leda om predikan blir för torr. Frågan om hur kyrkan ska se på homosexualitet och hantera hbtq-frågor har orsakat en storm av åsikter och starka känslor.

Ni äldre, lägg era händer på och välsigna dem som ska ta över.

—  Per Danielsson

Behovet av ledare som förstår vilken tid vi lever i är stort; ledare som har tränat sig i att lyssna in vad Gud säger och som har ett tydligt budskap in i de frågeställningar som vi brottas med. Viktigt är också att hitta ett språk och en uttrycksform som når människor utanför kyrkan. Det finns en villkorslös gudomlig kärlek. Sanningen (lagen) kan fortfarande inte frälsa. Frälsningen ges av nåd. Det har inte förändrats. Det behövs mycket nåd och ödmjukhet för att söka sanningen. Hatiska uttalanden om oliktänkande är nedslående. Kärlek och omtanke övertygar.

Från Edens lustgård och genom hela Bibeln är det tydligt att Gud vill ha gemenskap med människan. Denna Guds längtan efter gemenskap finns på varje blad i Bibeln. Den är så stark att Gud offrade allt för att göra gemenskapen möjlig. Gud vill rädda världen. Inte döma.

I alla tider har Gud försökt prata med människan. Han sände sin son Jesus Kristus som det sanna uttrycket för vem Gud är. Genom Jesus kallas du och jag att vara med i den mest storslagna räddningsaktionen människan skådat. Miljarder människor har räddats undan alla katastrofer till evig gemenskap. Men mycket arbete återstår.

Genom historien har Gud kallat ledare som på ett särskilt sätt gått före folket och visat vägen till liv och gemenskap med Gud. Varje tid har haft sina ledare. Alla har de tjänat Gud i sin tid. Till dig äldre ledare som upplever att du är ensam kvar vill jag säga: Din insats är ovärderlig, men Guds verk står inte och faller med dig. Sök Gud än en gång i ödmjukhet. Då kommer han att visa dig, precis som han visade Elia, att det finns kristna kvar som av hjärtat längtar efter att tjäna Gud (första Kungaboken 18). Bland dessa finns de ledare som Gud utvalt att föra hans verk vidare 2023.

Vid någon tidpunkt är det dags att kasta manteln på nästa generations ledare, precis som Elia gjorde på Elisa för att visa att nu var det Elisa som bar ledartröjan. Genom att göra det visar du att du litar på att det är Jesus som bygger sin kyrka. Precis som han kallade dig kallar han en ny generation till helig tjänst. Han kommer också att utrusta dem med vishet.

Se till att du inte gör nya ledare modlösa. Underordna dig i ödmjukhet och använd din kraft att bära fram nya ledare. Döm inte. Tala väl om varandra. Be för och välsigna nya ledare! Ni äldre, lägg era händer på och välsigna dem som ska ta över. De behöver det, och de behöver ert stöd. Ledare behövs som har vishet att leda efter pandemi, under hög inflation, ekonomiska svårigheter, på väg in i en lågkonjunktur, med krig i Ukraina och under ständiga digitala attacker mot våra myndigheter. Gud håller på att utrusta, ge vishet, resa upp ledare och bygga sin församling. Här behövs äldres erfarenhet, vishet och stöd till nya ledare som vill vara med och bygga.

Fler artiklar för dig