Debatt

Framtidens pastorer behöver en bredare utbildning

Replik. En pastorsutbildning som endast verkar inom den akademiska teologins ram riskerar att bli mycket begränsad. Pastorsstudenter måste få möjlighet att fördjupa frågor om personlig och andlig utveckling, träna handlag och praktiskt ledarskap, skriver Ulrik Josefsson.

Hur framtidens pastorer och ledare för kyrka och samhälle ska utbildas är en fråga som ständigt är aktuell. Diskussionen är välkommen eftersom den visar att kyrkorna bryr sig. Som rektor för en av de utbildningar som försöker skapa bästa möjliga förutsättningar för framtidens pastorer vill jag bidra i samtalet med några, för mig, viktiga perspektiv.

Den första och största utmaningen är att det behövs många kompetenta, passionerade och vältränade kvinnor och män som går in i tjänst i svenska församlingar. Dessa ska givetvis tränas och utbildas på bästa sätt. Men den stora frågan är hur vi skapar miljöer som gör att unga människor i våra församlingar vill gå in i ledarskap och utbilda sig för tjänsten. Vi behöver hjälpas åt att måla bilden av det spännande och utvecklande i att vara pastor och ledare.

Den andra utmaningen är att det svenska samhället på senare tid har genomgått stora förändringar Det ställer ledarskapet inför nya utmaningar. Låt mig nämna några av dessa:

  • Förkunskaperna om Bibeln och kristen tro har minskat i både samhället och i församlingarna. Församlingarna behöver i dag ta ett mycket större ansvar för grundläggande och fördjupande undervisning.
  • Synen på tro och övertygelse har förändrats. Tilltron till fasta system, som kyrkans lära och normer, har minskat medan viljan att forma sin egen tro har ökat.
  • Synen på ledarskap och auktoritet har förändrats. En pastor som i dag slår fast sanningar utan att underbygga med argument eller resonemang riskerar att bli irrelevant.

Detta sammantaget ställer höga krav på framtidens pastorer. Församlingens undervisning i bibelkunskap och kristen tro måste göras med respekt för både den kristna traditionen, den egna församlingens gemensamma övertygelse och de enskilda medlemmarnas tankar, uppfattningar och känslor. För detta behövs det betydande kompetens i teologins grunder och förståelse för det omkringliggande samhället men också en god förmåga att kommunicera. Framtidens pastorer behöver på ett helt nytt sätt tränas i kombinationen av passion och reflektion, övertygelse och autenticitet.

När det gäller pastorsutbildning behöver vi därför fråga oss vad framtidens pastorer behöver kunna men också hur detta ska tränas. Utmaningen som den senaste tidens samtal aktualiserat är att de olika dimensioner som behövs i en modern pastorsutbildning riskerar att hamna i konflikt med varandra. Det kan handla om akademisk teologisk kompetens, andligt formande och praktiskt handlag. När vi formar pastors- och ledarutbildningar behöver vi därför tänka att dessa nödvändiga dimensioner är kompletterande, inte konkurrerande.

Utmaningen som den senaste tidens samtal aktualiserat är att de olika dimensioner som behövs i en modern pastorsutbildning riskerar att hamna i konflikt med varandra.

—  Ulrik Josefsson, rektor ALT

Den teologiska kompetensen tränas lämpligen i en akademisk miljö där den egna tron konfronteras med andra uppfattningar för att på så sätt slipas och fördjupas. Inom akademin läggs även stor vikt vid själva metoderna, att utveckla redskap för analys och ställningstagande. Till detta kommer att det akademiska systemet skapar legitimitet i mötet med personer med andra utbildningar och professioner både i församlingen och i samhället. Dessutom ger akademisk utbildning en grund för vidare studier och fortbildning. Jag menar att framtidens pastorsutbildning har mycket att vinna på att finnas inom det svenska systemet för högre utbildning.

Däremot måste man också se de begränsningar som en svensk akademisk utbildning i teologi har. Som statligt finansierad högskoleutbildning ställs en rad krav gällande icke-konfessionell undervisning och begränsningar kring praktik. Detta kan man ha synpunkter på men om man väljer att verka inom systemet måste man också ha respekt för de ramar och regelverk som gäller. Med det sagt är det min absoluta uppfattning att fördelarna med akademisk utbildning överstiger nackdelarna.

En pastorsutbildning som däremot endast verkar inom den akademiska teologins ram riskerar att bli mycket begränsad. Pastorsstudenter måste få möjlighet att fördjupa frågor om personlig och andlig utveckling, träna handlag kring kyrkliga praktiker och praktiskt ledarskap, kommunikation konflikthantering och andra direkt yrkesrelaterade kompetenser. Detta kan lösas på många olika sätt och modellerna ser därför olika ut vid de lärosäten som ägs av samfund och kyrkor.

Vi på ALT har valt att forma en unik modell för pastors- och ledarprogrammet som är fullt ut akademisk med teologisk reflektion och analys i våra högskolekurser, som arbetar gediget med personligt och konfessionellt formande i samverkanskurser med ett antal folkhögskolor och som ger praktiskt och autentisk träning och mentorskap i levande församlingsmiljöer. Detta är en helhet som har förutsättningar att ge framtida pastorer en högkvalitativ teologisk fackkompetens, praktiska färdigheter och andlig fördjupning. Precis det som behövs för att ge framtida pastorer bästa möjliga förutsättningar att hålla länge som ledare i församling och samhälle.

Fler artiklar för dig