Debatt

Vi behöver bli missionärer i vårt eget land

Frikyrkorna fortsätter att backa men måste i bön och eftertanke analysera sin situation för att påbörja en ny kristen expansionsperiod, skriver Karl-Erik Andersson.

Nyligen publicerade Dagen siffror över medlemsutvecklingen i de olika trossamfunden. Det är lätt att bli förfärad över siffrorna att frikyrkorna stagnerar i medlemstal och att bland annat muslimska församlingar ökar i antal. En del av denna utveckling förklaras av rent demografiska faktorer genom snabb inflyttning av människor från Mellanöstern och Afrika.

Men att frikyrkorna minskar eller står still är dock mycket oroande. Liksom att tappet från Svenska kyrkan är människor som går helt till ett sekulärt förhållande det vill säga inget samfund eller församling alls. Slutsatsen är att det behövs en mission i Sverige för att nå de icke-troende sekulära och de icke-kristna trossamfunden till exempel muslimer.

Frikyrkan måste i bön och eftertanke analysera sin situation för att påbörja en ny kristen expansionsperiod. Med viss överdrift man säga att frikyrkorna befolkas av stora familjer och släkten och ingiften. Inget ont i det ty det blir fin gemenskap men man blir lätt isolerad från övrigt samhälle. Möjligheten att storskaligt rekrytera utanför detta sociala sammanhang kan bli lite trögt i dagens situation. Men det måste övervinnas i bön och av Gud inspirerade former. Evangelisation måste söka sig till nya former för att nå ut i stadsdelar, segregerade områden och alla andra områden i kommun och region.

Frikyrkan måste i bön och eftertanke analysera sin situation för att påbörja en ny kristen expansionsperiod.

—  Karl-Erik Andersson

Nya idéer och metoder i missionen må tillämpas men det är bråttom så inte hela vårt land ska bli förstört av ondskan. De flesta av våra närliggande problem ligger i kristen väckelse för att bland annat nämna gängkriminaliteten, missbruk och brottslighet. Det kunde vara anledning för en regering att speciellt gynna sådan mission med ekonomiska bidrag vilket nog skulle betala sig tillbaka i minskade kostnader för kriminalvård. Vårt land är i skriande behov av en ny tillväxtperiod för svensk kristenhet!

Fler artiklar för dig