Debatt

Kristna måste ta islams sanningsanspråk på allvar

Replik. Det är inte genom att nedvärdera muslimers egen syn på sin tro som vi kan övertyga dem om sanningen i Jesus, skriver Omid Pasbakhsh.

Rickard Cruz skriver i en debattartikel i Dagen (27/5) att kristna bör göra sig av med en förenklad bild av islam och inse att muslimer inte är en homogen grupp. Han menar att det inte finns en korrekt form av islam som muslimer behöver anpassa sig till, utan det finns många olika former av religionen. Bland annat hävdar Rickard att det finns ateistiska muslimer, kommunistiska muslimer och även kristna muslimer. Dessutom skriver han att det inte är islam som formar sina utövare, utan det är utövarna som formar islam.

Medan jag håller med Rickard att muslimer inte är en homogen grupp, anser jag faktiskt att hans inlägg är respektlöst mot troende muslimer och deras religion. Ordet ”islam” betyder ”underkastelse” till Allahs vilja såsom den förmedlats av Koranen och Muhammed. Muslimer är därmed människor som åsidosätter sin egen vilja för att underkasta sig Allahs religion.

Cruz, däremot, verkar utgå från att Allah inte har en bestämd och/eller uttalad vilja och därmed har muslimer friheten att själva forma deras religion. Det vänder alltså på definitionen av islam: Det är inte muslimer som underkastar sig Allahs religion, det är Allah som underkastar sig muslimernas religion. Med andra ord blir religionen islam ett meningslöst koncept. Det är inte att ta religionen och dess sanningsanspråk på allvar.

Som kristen apologet håller inte jag med deras tro, men jag har tillräckligt med respekt att acceptera deras tro för vad det är – sanningsanspråk.

—  Omid Pasbakhsh

Troende muslimer har oftast stor vördnad för Koranen och Muhammed. Som kristen apologet håller jag inte med deras tro, men jag har tillräckligt med respekt att acceptera deras tro för vad det är – sanningsanspråk. Jag hade inte uppskattat om muslimer skulle beskriva den kristna tron som flexibel och utan objektivt innehåll, att man exempelvis kan vara en ateistisk eller muslimsk kristen. Tack och lov har muslimer sällan ett sådant nedvärderande perspektiv på religion. De inser att religion är viktigt och heligt just för att religion gör sanningsanspråk om vem Gud är, vad Guds vilja är och hur evigheten kommer tillbringas. De tar de sanningsanspråk Bibeln gör seriöst och jag hoppas att kristna kan visa samma respekt när det kommer till Koranen och Muhammed.

Rickard Cruz artikel innehåller fler motsägelser. Han menar att det inte finns en korrekt form av islam, medan han själv anger vad han anser är den korrekta formen av islam: en flexibel religion som rymmer många olika synsätt. Med andra ord, alla de muslimer som menar att det finns endast en form av islam har enligt Cruz fel. Vem har gett Cruz rätten att avgöra vad islam är?

Utöver det menar Cruz att det finns olika former av muslimer, bland annat kristna muslimer. Det är inte lätt att förstå hur en kristen kan vara muslim då Koranen bland annat förnekar Treenigheten, Jesu död på korset och frälsning genom Jesu försoningsverk.

Huvudpoäng i Cruz artikel verkar vara att det finns många olika typer av muslimer som ser islam på olika sätt. Det är helt korrekt. Det finns dock endast en Koran och en Muhammed. Med andra ord finns det en oföränderlig och objektiv kärna inom islam som muslimer behöver närma sig om de vill ta religionen på större allvar.

Jag tror att Cruz, liksom jag, vill se muslimer avlägsna sig från islams urkunder för att finna sanningen i Jesus. I så fall borde vi inte ha problem med att ta urkundernas sanningsanspråk på allvar och samtidigt påvisa de moraliskt problematiska aspekterna som finnes i urkunderna. Genom att demonstrera för muslimer att Muhammed inte är en bra moralisk förebild samt att Koranen inte är en bra moralisk kompass kan vi hjälpa muslimer inse att islam inte förmedlar sanningen om Gud och därmed har vi tagit bort en barriär till den verkliga sanningen som finnes endast i Jesus.


Fler artiklar för dig