Debatt

Avsluta experimentet med slopade läroböcker

Läroböcker må kosta en slant men kostnaden blir skyhögt högre i framtiden om dagens unga elever får sämre förutsättningar att få ett arbete på grund av sämre läsförståelse och studieresultat, skriver Ingemar Östlund.

Den sjunkande trenden sedan år 2001 i läsförståelse för årskurs 4 fortsätter. I den internationella läsförståelseundersökningen Pirls sjunker läsförståelseresultatet i Sverige för årskurs 4 med 12 poäng till 544 år 2021 jämfört med år 2016, redovisar Skolverket.

Sverige måste kunna försörja sig i framtiden, så vi har att vända den nedåtgående trenden i läsförståelse och studieresultat. Det är visat i flera forskningsstudier att läsa text på papper eller med fördel i läroböcker ökar läsförståelse och studieresultat. En jämförelse med högskolestudier: här läses en hög andel av texterna i böcker.

Vi kan inte fortsätta experimentet att i unga år alltmer lägga läroböcker åt sidan. Barn med sämre förutsättningar som färre böcker hemma är särskilt drabbade. Lärare måste få tid att arbeta som lärare, inte kopieringsmaskinsbiträden, för att det inte köps in läroböcker. Läroböcker må kosta en slant men kostnaden blir skyhögt högre i framtiden om dagens unga elever får sämre förutsättningar att få ett arbete på grund av sämre läsförståelse och studieresultat.

Sammantaget med en satsning på läroböcker står Sveriges framtida försörjning på en förstärkt kunskapsgrund.

—  Ingemar Östlund

Med en gedigen och ökad grundkunskap uppbyggd under årskurs 4–6, med den övervägande största delen från heltäckande läroböcker, blir det en språngbräda till årskurs 7–9 som kan vara de tre tuffaste utbildningsåren. Men med ett stort kunskapsberg från mellanstadiet finns bästa förutsättningar för ett framgångsrikt högstadium med bästa slutbetyg i årskurs 9. Det ger bästa förutsättningar inför gymnasievalet både om man väljer en teoretisk inriktning eller mer praktisk.

Med en ökad grundkunskap från grundskola och därpå gymnasieutbildning finns en starkare kunskapsplattform både vid högskole- och universitetsval eller en mer praktisk yrkeskarriär. Som ny svensk bidrar en förstärkt kunskap till självförtroende i det nya landet och ökade möjligheter till arbete. Sammantaget med en satsning på läroböcker står Sveriges framtida försörjning på en förstärkt kunskapsgrund. Det förbättrar möjligheterna att man får ett arbete vilket betyder enormt mycket för den egna hälsan och skatteintäkter i Sverige.

Fler artiklar för dig