Debatt

Dagens politiker liknar det land som de är valda att leda

De har i hög grad lagt grunden till utvecklingen med bristande vishet, skriver Bo Westin.

Dagens politiker liknar det land som de är valda att leda och har lett fram till mycket förvirring och kaos. De har i hög grad lagt grunden till utvecklingen med bristande vishet och gynnande av andliga makter som plågar vårt folk, inte minst genom att riva och överträda kristna rågångar som historiskt utgjort ett beskydd för Sverige. Den utvecklingen är inte heller kristenheten förskonad ifrån.

När televisionen ordnar partiledardebatter borde politikerna inte utlämnas åt sig själva, där borde finnas experter som kan tillföra fakta och korrigera. Möjligen vore det av värde att ordna med en serie sådana debatter där ett ämne avhandlas varje gång och där politikerna tillsägs att inte prata i munnen på varandra och hålla sig till ämnet.

En elementär filosofisk bildningskampanj för att visa på trons närvaro i olika världsbilders premisser, inklusive de förment sekulära, är också av nöden.

—  Bo Westin

För ett bättre framtida samhälle behöver politiker börja att prioritera barnfamiljers och skolors möjligheter att främja trygghet och välmående hos det uppväxande släktet, och att inte mobba och exkludera den kristna värdegrund som om än ibland brustit i tillämpningen ändå kunnat bära upp demokratin. En elementär filosofisk bildningskampanj för att visa på trons närvaro i olika världsbilders premisser, inklusive de förment sekulära, är också av nöden.

Vem kan förändra världen om inte den som tror att Jesus är Herre, för att citera skriften. Kanske finns det några kristna som vill och kan skapa den ringa begynnelsen för en förändring genom överlåtelse och tro, även om dessa tidens tecken är förutsagda i den heliga skrift.

Fler artiklar för dig