Debatt

Söker vi jordelivets lycka eller himlens härlighet?

Jag personligen vill välja Jesus att luta mitt trötta hjärta vid och bli omsluten av Herrens kärlek till evig tid, i stället för det världen har att erbjuda i detta synnerligen bristfälliga och osäkert korta jordeliv, skriver Peter Kujala.

Varför denna dragning i vår moderna kristenhet till att bli världen lik? Guds levande och verksamma Ord byts ut till tv:ns döda flimmer, dess tillfälliga sinneskickar och nedbrytande eller intetsägande utbud. Den brinnande bönen blir i stället samtal vänner emellan om ditt och datt utan evighetsvärde. Hellre grilla på stranden än gå till Guds hus och få Livets bröd, och evangelisation – vad är det för något?

Är det ”Egyptens köttgrytor” eller Löfteslandet som är våra hjärtans längtan? Ni känner till hur Gud prövade Israels folk i öknen, om deras hjärtan ville tillbaka till det världen har att erbjuda eller om det var Herren själv som var livets mening och mål.

Frikyrkligt folk känner igen sångverserna ”Himmel och jord ska brinna, men löftena de står kvar” och ”Ovan där randas morgonen”. Väckelsefolk från fordom och Guds folk genom århundradens svårigheter i fattigdom, krig och förföljelser har fått tröst, mod och styrka att genomlida allt i det korta jordelivet eftersom de haft det eviga livet i himlen i fokus.

Och hur var Jesus egen ”programförklaring”? Han sa ”Omvänd er, ty himmelriket är nu här”. Jesus erbjöd aldrig ett perfekt, smärtfritt och tryggt jordeliv, och miljoner är de kristna som torterats, kastats i fängelse eller dödats historien igenom.

Är det ”Egyptens köttgrytor” eller Löfteslandet som är våra hjärtans längtan?

—  Peter Kujala

Frälsarens fokus på korset var vår frälsning till en annan tillvaro på annan plats, det vill säga ”himmelriket”. Ett rike som Herren själv var bärare av då Han vandrade mitt ibland oss, ett gudomligt rike som fullbordas vid hans återkomst. Vi kristna skulle vara främlingar på denna jord och längta efter vår slutgiltiga förlossning till ett himmelskt hemland, där “han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga” (Joh Upp 21:4).

Kanske är det så att Jesu ord ”Omvänd er, ty himmelriket är nu här” gäller oss i dag alltjämt, eftersom våra hjärtan behöver ha blicken fäst på just Jesus och älska eller längta efter det himmelska, både gudsnärvaron och Andens liv under vår korta vandring på jorden. Och framför allt – längta efter det himmelska hemmet ovan där.

Kanske är orden i 1 Joh 2:15-17 ännu mer aktuella i dag, för dig och mig: ”Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet”.

Jag personligen vill välja Jesus att luta mitt trötta hjärta vid och bli omsluten av Herrens kärlek till evig tid, i stället för det världen har att erbjuda i detta synnerligen bristfälliga och osäkert korta jordeliv. Låt oss alltså söka det som är där ovan i stället för det jordiska, och följa Jesus egen uppmaning till oss i Joh 7:37: ”'Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.’ Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom.”

Fler artiklar för dig