Debatt

Svar från EFK:s ledning: Äktenskapssynen ligger fast

Låt oss fortsätta samtalen om hur vi blir en välkomnande och lärjungatränande gemenskap för dem som av olika anledningar inte lever i ett äktenskap mellan man och kvinna, skriver fyra representanter för EFK:s ledning.

Tack för att ni har läst rapporten så noga och för era reflektioner. Samtalen om detta är viktiga och behöver fortsätta.

När det gäller de områden som ni tar upp vill vi här ge en kort respons.

För det första berör ni bibelutläggningen och ställer frågan om arbetsgruppen i tillräckligt hög grad lyssnat in vad andra teologer skrivit om de aktuella bibeltexterna. Utifrån den gedigna referenslistan i rapporten hoppas vi det är tydligt att ett stort arbete gjorts för att ta in andras röster. Gruppen har dessutom prövat sina texter med andra evangelikala exegeter.

Det andra och tredje området ni lyfter handlar om just det som är rubriken på den motion som ligger till grund för processen i EFK: hur blir vi en välkomnade och lärjungatränande gemenskap för alla? Här lyfter ni intressanta perspektiv som vi ser fram emot att samtala vidare om:

Hur ser Andens verk ut i en människas liv? När kommer dop och medlemskap in? Hur hjälper vi varandra att ta goda steg i efterföljelsen? Kan man vara en lärjunge till Jesus om man lever i en samkönad relation?

EFK:s vigselordning och den bakomliggande äktenskapssynen ligger fast och det finns inga planer på att förändra den.

—  Debattörerna

Vi vill återigen vara tydliga med att EFK:s vigselordning och den bakomliggande äktenskapssynen ligger fast och det finns inga planer på att förändra den. Låt oss utifrån det fortsätta samtalen om hur vi blir en välkomnande och lärjungatränande gemenskap för dem som av olika anledningar inte lever i ett äktenskap mellan man och kvinna.

Vi har under processen haft flera samtalsdagar där olika perspektiv har lyft fram. Den 7 september inbjuds alla pastorer i EFK att mötas i Örebro för nya, goda samtal tillsammans.

Fler artiklar för dig