Debatt

Mystik och andliga övningar kan ge hållbarhet och enhet

“Genom att omfamna en ekobaserad teologi visar vi att våra handlingar stämmer överens med vår tro”, skriver prästen Katarina In de Betou

I en tid präglad av splittring och bristande respekt för vår jord står kyrkan inför en utmaning att bli en förebild för samhället genom att återupprätta enheten och hållbarheten i Guds skapelse. Det är därför dags att vi som kristna tar initiativ till en levande ekumenik i en ekobaserad teologi, där vi integrerar en pedagogik som kan nå alla samfund och berika församlingslivet. Genom att använda andliga övningar, som finns att hämta inom mystikens tradition, kan vi tillsammans ösa ur en gemensam källa och vara en enda kropp och en enda mänsklighet på denna jord.

Ekumeniken har alltid handlat om att övervinna uppdelningar och samarbeta för att främja enhet i Kristus. Men i denna tid av globala utmaningar behöver vi en enhet som sträcker sig bortom teologiska gränser. Genom att fokusera på ekobaserad teologi, där vi erkänner vårt gemensamma ansvar för skapelsen, kan vi skapa en plattform för samverkan. Vi kan dela kunskap, resurser och bästa praxis för att möta klimatförändringar, miljöförstöring och social rättvisa.

Mystik, med sin inriktning på personlig andlig upplevelse och förening med Gud, kan vara en kraftfull resurs för att stärka den levande ekumeniken och främja en ekobaserad teologi.

—  Katarina In de Betou

Genom att omfamna en ekobaserad teologi visar vi dessutom att våra handlingar stämmer överens med vår tro. Att vara trovärdig innebär att leva som vi lär och vara goda förvaltare av den gåva vi fått i skapelsen. Genom att införliva hållbarhetsprinciper i församlingslivet, såsom att minska vårt ekologiska fotavtryck, främja rättvis handel och bevara naturen, kan vi vara en källa till inspiration för resten av samhället. Våra handlingar kan tala högre än ord och visa att vi tar vår uppgift att vårda jorden på allvar.

Mystik, med sin inriktning på personlig andlig upplevelse och förening med Gud, kan vara en kraftfull resurs för att stärka den levande ekumeniken och främja en ekobaserad teologi. I mystikens traditioner finns en djup förståelse för enhet och en upplevelse av Guds närvaro i allt skapat. Genom att integrera andliga övningar från olika mystika traditioner i våra liv kan vi öppna för en gemensam källa av andlig näring och visdom. Detta ger oss möjlighet att dela erfarenheter, lära av varandra och fördjupa vår egen andliga praxis.

I en värld som är i desperat behov av enhet och hållbarhet har kyrkan möjlighet att vara en föregångare för samhället genom att främja en levande ekumenik i en ekobaserad teologi. Genom att samverka över samfundens gränser och integrera andliga övningar, såsom de som finns i den mystiska traditionen, kan vi inspirera andra att ta ansvar för vår gemensamma jord och uppnå en verklig enhet som speglar Guds kärlek och omsorg. Låt oss vara en enda kropp och en enda mänsklighet på denna jord, och låt oss agera nu för att förändra vår värld till det bättre.

Fler artiklar för dig