Debatt

Gränslösa karismatiker överträder Guds ord

Slutreplik. Enligt “attraktionslagen” skulle det vara möjligt för Kaleb att genom positivt tänkande ta ut segern i förväg och i tro befalla fram önskad verklighet, skriver Bengt R Albertson.

Bertil Swärd ställer frågan (Dagen 19/7) varför jag i min artikel är emot ”att tänka positivt i linje med Guds löften och att bekänna ut dem” och efterfrågar vilka bibelord jag stöder mig på i detta. Men här gör Swärd orättvisa åt min text, eftersom jag menar att den teologi och de praktiker jag kritiserar inte är ”i linje med Guds löften”, och jag ser inget behov av att stödja det jag inte påstått med några bibelord. Om dessa förkunnare vore i linje med Guds löften, vilket Swärd hävdar, då skulle jag ju inte behöva varna för den avarten inom karismatiken.

I min artikel, som inte är en exeges utan mera en beskrivning i korthet av ett obibliskt koncepts funktion, påpekar jag att fokus i den lära jag kritiserar ligger på ”min” egen vilja, inte på att vara ”i linje med Guds löften” som exempelvis Kaleb var. I konceptet ingår det att varje ”sant kristen” är en ”gud” med eget mandat att skapa sin egen verklighet ur ingenting. Jag beskriver också hur konceptet tar den kristna tron i anspråk, eller snarare kidnappar den.

Att tänka positivt räcker dock inte enligt denna lära, du måste också i tro bekänna att du har det du uppenbarligen inte har.

—  Bengt R Albertson

Att tänka positivt räcker dock inte enligt denna lära, du måste också i tro bekänna att du har det du uppenbarligen inte har (eftersom det inte existerar än). Du kan påverka allt. Bara bristen på ”positivism” sätter gränser för din tro. Men dessa ”gränslösa” karismatiker överträder Guds ord Bibeln, som tydligt säger att Gud är den som sätter alla gränser. Därför är ”trosförkunnarna” och deras falska läror som ett verkligt gift. Ett gift som alltför många dricker helt frivilligt.

Så enligt ”attraktionslagen” skulle det alltså vara fullt möjligt för exempelvis Kaleb att genom positivt tänkande ta ut segern i förväg och i tro befalla fram önskad verklighet – sitt eget Löftesland åt Israels folk. Men så var det inte, han leker inte gud. Han agerar utifrån Guds befallning, trofasthet och löfte. Det får alla Guds barn.

Fler artiklar för dig