Debatt

För att lära sig fokusera på Jesus behövs bra vanor

Slutreplik. Det är inget som ska läggas till som en börda på redan trötta föräldraaxlar, utan våra vardagsliv kan formas så att det sker naturligt, skriver Jeanette Ingemarson och Maria Furusand.

Att familjer lever under ”ett aktivitetsinferno”, som Jan Olof Jonsson uttrycker det i sin replik (Dagen 10/8), betyder inte att det är de goda kristna vanorna som ska stryka på foten. Vi tror att vi måste tänka precis tvärtom. I en tid där allt och alla vill pocka på vår och våra barns uppmärksamhet måste vi hjälpa varandra att ha målet i sikte, eller för att använda Hebreerbrevets författares ord ”ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare” (Hebreerbrevet 12:2).

För att kunna fästa vår blick på honom kan goda vanor vara till god hjälp. Vi menar inte att det är något som ska läggas till som en börda på redan trötta föräldraaxlar, utan vi tror att våra vardagsliv kan formas på ett sådant sätt att det sker naturligt.

Visst gnäller ett och annat barn över att det måste borsta tänderna, men det är en rutin de allra flesta lär sina barn för att slippa hål i tänderna. Vill vi att tron på Jesus ska växa i våra familjer behöver vi hitta rutiner och goda vanor som hjälper oss med det. I femte Mosebok 6:7 kan vi läsa att orden i lagen skulle inpräntas ”i dina barn” och Israel uppmanas att ”tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp.” Mitt i vardagen!

Det är aldrig varken för tidigt eller för sent att skapa goda vanor som är till hjälp att leva det kristna livet mitt i vardagen.

—  Jeanette Ingemarson och Maria Furusand

Vi som är föräldrar är hemma med våra barn och kan då låta samtalet om tron finnas med vid köksbordet eller mitt i leken. Vi är nu och då ute och går eller cyklar med våra barn och kan, när vi är på språng, låta Gud finnas med i våra helt vanliga liv. Vi nattar våra barn när de är små och kan på ett enkelt sätt göra aftonbönen till en naturlig del av läggningen. Och när vi stiger upp och tar oss an en ny dag kan vi lägga den i Guds händer och be att han leder och är med oss, både stora som små.

Det är aldrig varken för tidigt eller för sent att skapa goda vanor som är till hjälp att leva det kristna livet mitt i vardagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig