Debatt

Att stoppa huvudet i sanden kan riskera bli allas vår undergång

Vi behöver i denna hårt prövade tid framför allt en världsvid väckarklocka som inte undgår något öra på vår jord, skriver Hans Luthman.

Kyrkklockorna ringer bland annat till helgsmål och sammankallar till gudstjänst. Förr var det också vanligt att klockorna klämtade för att varna människor för katastrofer – bland annat före första och andra världskriget. Nu senast hördes den mörka klangen ljuda över vida nejden i samband med utbrottet av coronaviruset 2020–2021.

I dag är de flesta av oss vid det här laget smärtsamt medvetna om den klimatkollaps som hotar vår planet. Människans påverkan är klart dokumenterad där vår krävande livsstil utgör en bärande orsak till de ökade utsläpp av växthusgaser som alltmer stänger in oss i en kvävande värmebubbla. Både du och jag inser detta men vi känner samtidigt vår begränsning – frågan är för stor och komplex tycker vi, och överlämnar vår tids ödesfråga i experters och politikers händer. Tappra försök att väcka en världsomfattande proteströrelse från de breda folklagren görs i omgångar men engagemanget tycks falna efter en tid.

På den andra kanten har vi bland annat handlingsförlamade politiker, måna om sitt mandat, och ett lika lamslaget och tungrott FN som inte tycks kunna leverera annat än dystra rapporter om en galopperande resa mot den slutgiltiga katastrofen … Varken rörelser från folkdjupet eller från de övre maktskikten tycks kunna hejda vansinnesfärden mot ett slutligt sammanbrott!?

Efter en nyligen gjord sammanvägning och uppdatering av klockan satte forskarna visarna på en rekordnära nivå med blott någon dryg minut före ett oåterkalleligt tolvslag.

—  Hans Luthman

Som enskilda förser vi oss ofta med rejäla skygglappar och vägrar se den mörka sanningen i vitögat. Vår förnekelse fungerar så vid fara och kris. Men att stoppa huvudet i sanden kan riskera bli allas vår undergång. Vi behöver i denna hårt prövade tid framför allt en världsvid väckarklocka som inte undgår något öra på vår jord.

Forskare i USA har sedan efterkrigstiden konstruerat en symbolisk Domedagsklocka som avspeglar det aktuella världsläget – kriser och katastrofer – omvandlade till tid med ”visare” inställda ett tiotal minuter före det ödesmättade tolvslaget! Efter en nyligen gjord sammanvägning och uppdatering av klockan satte forskarna visarna på en rekordnära nivå med blott någon dryg minut före ett oåterkalleligt tolvslag – en så kallad tipping point där mänskligheten står på tröskeln till att förlora kontrollen över utvecklingen.

I det kritiska perspektivet är det svårt att förstå att inte Kyrkornas världsråd träder fram i ljuset och agerar i en samlad och världsvid manifestation där en gemensam klockringning anbefalls över hela vår jord – över stad och land. Klockringningen skulle kunna uppfattas som en Guds basun som når in i själars djup och manar till gemensam samling över alla nationsgränser. Den skulle också tjäna som en tidig varningssignal hos oss var och en om det allvarsläge som råder.

Ring klocka i denna sena tid! Ring …!

Fler artiklar för dig