Debatt

Varför bryr sig socialdemokraterna inte om de kristna palestinierna?

Siffrorna talar sitt tydliga språk och det går inte att blunda för de kristnas situation i de palestinska områdena. De som ignorerar förföljelsen av kristna i Mellanöstern tar inte situationen på allvar, skriver David Lega (KD).

Kristna är den mest förföljda religiösa gruppen i världen och situationen för kristna i Mellanöstern kan bara beskrivas som förfärlig. Förföljelse och diskriminering är en del av vardagen i stora delar av Mellanöstern. Situationen har försämrats drastiskt sedan den arabiska våren, då islamistiska grupper fick stärkt inflytande. Kristdemokraterna har länge verkat för att IS folkmord på kristna och yazidier ska erkännas, för att rättvisa ska skipas.

Den kristna befolkningen i Mellanöstern riskerar att utplånas om inget görs för att garantera deras säkerhet. Mot den bakgrunden är det uppseendeväckande och upprörande att Socialdemokraterna helt bortser från de kristnas situation när de författar Mellanösternpolitik.

I mitten av juli antog Europaparlamentet en rekommendation om EU:s relation till den palestinska myndigheten. Den svenska socialdemokraten Evin Incir hade fått uppdraget att författa rekommendationen.

Jag blev inte särskilt förvånad över det faktum att den rekommendation som skulle handla om hur EU ska förhålla sig till de palestinska myndigheterna, i stället kom att främst handla om kritik mot Israel. Men jag blev däremot förvånad över att texten över huvud taget inte nämner de kristnas situation. I Incirs förslag omnämns över huvud taget inte religion, religionsfrihet eller minoriteter.

Det är tydligt att det inom Socialdemokraterna inte är självklart att ta avstånd från islamistiska Hamas.

—  David Lega, KD

Kärnan i EU:s utrikespolitik är att värna fred och mänskliga rättigheter. EU, världens mest lyckade fredsprojekt, ska verka för fred i andra delar av världen. EU ska vara en röst för demokrati och fri- och rättigheter för alla. Det misslyckas Incirs rekommendation med, eftersom den helt bortser från religionsfriheten, en fundamental rättighet som ska respekteras och värnas överallt i världen.

Kristna utgör fortfarande den största minoriteten i de palestinska områdena. Men många kristna palestinier har valt att utvandra, och i dag finns fler kristna palestinier i Israel än i de palestinska områdena, både i absoluta tal och som andel av befolkningen.

Likt andra grupper emigrerar kristna från de palestinska områdena på grund av den svåra ekonomiska och politiska situationen. Men kristna lämnar i högre utsträckning än andra grupper, exempelvis jämfört med muslimer. För de kristna är det inte bara den ekonomiska och politiska situationen som gör att de lämnar, utan även diskriminering och förföljelse på grund av deras tro.

Enligt Minority Rights Group International ökade diskrimineringen mot kristna i myndighetens område när myndigheten grundandes 1994. År 1948 var tio procent av befolkningen i de palestinska områdena kristna. I dag är samma siffra nere på under en procent! Siffrorna talar sitt tydliga språk och det går inte att blunda för de kristnas situation i de palestinska områdena. De som ignorerar förföljelsen av kristna i Mellanöstern tar inte situationen på allvar.

Det är ingen hemlighet att palestinska Gaza styrs av islamistiska Hamas, en palestinsk organisation som är terrorstämplad av bland andra EU. Hamas är känt för att vilja utplåna staten Israel och sina våldsamma metoder för att förinta sina motståndare.

Men Hamas bedriver också brutalt islamistiskt förtryck. Många höjde på ögonbrynen när den socialdemokratiske riksdagsledamoten i utrikesutskottet, Jamal El-Haj, inte bara deltog utan också höll tal på en konferens med nära kopplingar till Hamas i somras.

El-Haj (S) satt på första bänk bredvid ordföranden för evenemanget, Amin Abu Rashid, som står rörelsen Hamas nära. När medierna uppmärksammade El-Hajs deltagande beslutade det socialdemokratiska ledarskapet att han skulle straffas med en timeout, men endast från sitt uppdrag i utrikesutskottet. Det var tyvärr aldrig aktuellt att utesluta honom eller att ens få honom att lämna sin riksdagsplats. Det är tydligt att det inom Socialdemokraterna inte är självklart att ta avstånd från islamistiska Hamas.

Religionsfrihet är en mänsklig rättighet; det är beklagligt att jag ska behöva påminna Socialdemokraterna om det och det är ännu mer beklagligt att de inte lyssnar.

—  David Lega, KD

Tyvärr visar Socialdemokraterna gång på gång att de inte förstår allvaret i konflikten i Mellanöstern. Incirs (S) förslag till rekommendation för EU:s relation med den palestinska myndigheten adresserade varken terrorism, extremism eller religionsfrihet. Samtidigt omnämns Israel 17 gånger i hennes utkast till rekommendation. Det är en både obalanserad och oseriös ansats. Rekommendationen måste anses ofullkomlig, eftersom den bortser från så många centrala omständigheter.

Tillsammans med min kristdemokratiska partigrupp (EPP) lade jag fram ändringsförslag med tillägg för att belysa de kristnas situation som tyvärr röstades ner i slutvoteringen. För oss kristdemokrater är det självklart att ett samhälle bara kan bli demokratiskt på riktigt om religionsfrihet råder.

Det är en lång väg till hållbar fred i Mellanöstern. Som kristdemokrat vet jag att en central pusselbit är att religionsfrihet och minoriteters rättigheter kan garanteras. Religionen måste få ha sin plats i samhället. Religionsfrihet är en mänsklig rättighet; det är beklagligt att jag ska behöva påminna Socialdemokraterna om det och det är ännu mer beklagligt att de inte lyssnar.

Fler artiklar för dig