Debatt

Filadelfia ställde krav för att hyra ut till kontroversiell konsert

Replik. Arrangören har gjort en del anpassningar av sin kommunikation för spelningen i Stockholm. Hur de uttrycker sig i andra sammanhang kan vi inte ta ansvar för, skriver Sören Eskilsson, Filadelfia Convention Center.

Med anledning av att det kommit en del frågor om vad som gäller för uthyrning av Filadelfia vill vi göra några klargöranden. Vi har tydliga ordningar för vad som gäller vid uthyrning. Det framgår tydligt av hyreskontrakt att arrangemang i våra lokaler inte får strida mot Filadelfias värdegrund. Arrangemangen får heller inte vara förhärligande av våld, droger, sex eller ha budskap som är rasistiska, kränkande eller odemokratiska. De får självklart inte heller strida mot svensk lagstiftning.

Bryter arrangören mot detta så kan ansvarig från Filadelfia Convention Center avbryta evenemanget på plats utan diskussion och påföljder.

Den 25 september hyr vi ut lokaler till en internationellt turnerande föreställning där en stråkorkester spelar klassiska hårdrockslåtar. Efterhand som vi fått mer information om arrangemanget har vi haft anledning att ha en dialog med arrangören om vad som är acceptabelt i våra lokaler. De har försäkrat oss om att det inte finns några ideologiska ställningstaganden bakom deras uttryckssätt och de har gjort en del anpassningar av sin kommunikation för spelningen i Stockholm. Hur de uttrycker sig i andra sammanhang kan vi inte ta ansvar för.

Filadelfia är inte avsändare när externa aktörer hyr in sig i våra lokaler, men som hyresvärd vill vi inte upplåta våra lokaler till verksamheter som står i direkt strid med våra värderingar. Vi är också restriktiva kring att hyra ut till politiska aktörer eller andra ideologiskt drivna arrangemang.

Ibland hamnar vi i svåra bedömningar kring gränsdragningen och det kommer oundvikligen vara så att vi emellanåt gör felbedömningar eller misstag. Men vi lär av våra misstag och försöker hela tiden bli bättre.

Fler artiklar för dig