Debatt

Frälsning är en väg ut ur ett liv i brott

Ett av Bibelns grundbudskap är att älska Gud av hela hjärtat och älska din nästa som dig själv. Skulle ett samhälle byggas på den grunden ger det inte ett sådant samhälle vi har i dag, skriver Carl-Henric Svanbäck.

Var har sekulariseringen i Sverige tagit vägen med det svenska folket? Vad ser vi för effekter bland dagens unga generation som har så lite respekt för sina medmänniskors liv? Jo, att den som är störst, bäst och vackrast får bestämma. Detta synsätt har vuxit fram hos individer som inte från ungdomen fått lära sig att respektera varje enskild individ som berättigad individ oavsett kön och fysiska eller psykiska handikapp.

Jag må vara gammal och mossig som tänker på detta vis, men ett av Bibelns grundbudskap är att älska Gud av hela hjärtat och älska din nästa som dig själv. Skulle ett samhälle byggas på den grunden ger det inte ett sådant samhälle vi har i dag i Sverige.

Låt kriminella i fängelse få kärlek, arbete, utbildning och kontakt med kristna som kan ge hopp om en framtid utan kriminalitet.

—  Carl-Henric Svanbäck

Jag läste KG Larssons bok Den kriminella världen när en kom ut 2022, en skrämmande skildring av hur unga kriminella tänker i dag. I boken citerar han den kände kriminologen Jerzy Sarnecki: ”Forskning visar att utöver kärlek, arbete och utbildning är också frälsningen en väg ur ett liv i brott och misär.”

Denne Jerzy Sarnecki blev inbjuden till S:t Clara kyrka att som kriminolog och något av expert delta i en samtalsgudstjänst kring frågan om man också i Sverige kan använda sig av Ankarstiftelsens och Börje Erdtmans sätt att arbeta bland kriminella i Colombia – att bryta människors brottsbana genom att presentera Jesus Kristus som en väg ur kriminalitet.

Att vi i Sverige år 2000 separerade kyrkan från staten – man kan också, tycker jag, hävda att man separerade den kristna tron från Sverige – gjorde att sekulariseringen satte full fart fram mot det vi i dag ser. Skjutningar är numera vardagshändelser, inte minst har vi sett det den senaste veckan.

Svenska politiker: Lyssna på erfarenheter som de Börje Erdtman och Jerzy Sarnecki lyfter fram, och låt kriminella i fängelse få kärlek, arbete, utbildning och kontakt med kristna som kan ge hopp om en framtid utan kriminalitet.

Fler artiklar för dig