Debatt

Kan kristna hävda sig ha ett bättre förbund med Gud än judarna?

Ersättningsteologiska tankemodeller är djupt inbäddade i den kristna traditionen. En gudstjänstbesökare i vilken kyrka som helst möter i dag ersättningsteologi i text och tolkningar av Bibeln, psalmsång, liturgi och ibland även predikan, skriver Susanne Rappmann och Kamilla Skarström Hinojosa.

Fler artiklar för dig