Debatt

Vårt land behöver en samvetsväckelse

Det behövs tidig implementering av en “inre kompass” – ett samvete hos våra barn och ungdomar, skriver Jens Lunnergård.

På tio dagar sköts sju personer till döds i Uppsala och Stockholm till följd av ett eskalerande gängvåld där barn både dödas och anlitas som mördare. Allt fler och allt yngre barn och ungdomar glider in i grov kriminalitet och utanförskap.

Advokat Evin Cetin säger i en artikel i Svenska Dagbladet 18/9 ”att förövarna [barnen] har kommit till en nivå där de inte längre värderar sitt eget liv”! Bruket av narkotika bedövar samvetena och ligger bakom många av dessa mord som liknar rena avrättningar. Samtidigt håller en del av dagens ungdomsgeneration på att knarka ihjäl sig. Fler poliser, hårdare straff och lagstiftning tycks inte påverka situationen nämnvärt.

Hur har det kunnat bli så? Är situationen unik? I början på 1800-talet levde många svenskar i misär och utanförskap, inte minst i städerna på grund av den kraftiga folkökningen. Svenska folket höll då på att supa ihjäl sig – årskonsumtionen av sprit beräknas ha varit 45 liter per vuxen person, ungefär fem gånger mer än dagens spritkonsumtion. Brottsligheten var hög.

Gudstron ledde till att hjärtan förändrades

—  Jens Lunnergård

Men så kom väckelsen i mitten av 1800-talet och människors liv förvandlades. Levnadsregler hämtade från tio Guds bud och ett avståndstagande från alkohol ingick i väckelsens budskap. Gudstron ledde till att hjärtan förändrades, alkoholiserade föräldrar lämnade flaskan och började arbeta och ta hand om sina familjer och barnen fick gå i skola.

Välstånd och demokratisk utveckling banade väg för ett återupprättat människovärde. Kvinnorna fick rösträtt i missionsföreningarna långt innan de fick rösta i riksdagen. Brottsligheten sjönk drastiskt. Antalet dömda för stöld nådde sin lägsta nivå under senare delen av 1800-talet. En undersökning av professor Thorleif Pettersson har visat att områden med hög religiositet har lägre grad av kriminalitet.

Vad fattas i dagens samhälle? Försök har gjorts i skolans läroplan att hänvisa till kristen värdegrund och humanism. Där finns värderingar som flertalet kan ställa upp på oavsett personlig tro och livsåskådning: Att respektera det andra håller heligt, att visa omtanke om sina föräldrar, att skydda och bevara mänskligt liv och egendom, visa trohet mot sina närmaste, tala sanning, undvika girighet, inte stjäla, inte döda och så vidare. Dessa gudagivna värderingsgrunder motverkar kränkningar som mobbning, kriminalitet och promiskuitet.

Hela vårt skolsystem borde inspireras att så tidigt som möjligt lyfta fram dessa omistliga förutsättningar för människovärde, yttrandefrihet, religions- och samvetsfrihet. En av Sveriges mest erfarna polischefer, Carin Götblad, påpekade i SVT:s Agenda 17/9 att ”ämnet ‘etik och moral’ bör införas redan i förskolan”.

Det behövs tidig implementering av en ”inre kompass” – ett samvete hos våra barn och ungdomar. Vi behöver en samvetsväckelse med det kristna korset i centrum i familjen, skolan, arbetslivet och kriminalvården. Folkrättsjuristen Thomas Holm sa en gång: ”Om inte den inre kompassen fungerar, kan det göra detsamma vilka lagar man har.” Det behövs en ”hjärtats omvändelse”!

Fler artiklar för dig