Debatt

Gud har öppnat en annan väg för icke-judar

Replik. Tyvärr är ersättningsteologin så djupt rotad i kyrkan att även de som tillbakavisar den, fortfarande tror på delar av den. Till exempel, föreställningen att judar måste räddas, skriver Jonathan Feldstein, ortodox jude.

Ersättningsteologin går ända tillbaka till den tidiga kyrkan för nästan 2000 år sedan och genomsyrar tyvärr fortfarande kyrkan i dag. Den är inte biblisk och undergräver både judendomen och kristendomen. Det är dåligt för judarna och dåligt för kyrkan.

Av olika anledningar bröt den tidiga kyrkan med kristendomens judiska rötter och hävdade bokstavligen att det judiska folket inte längre var Guds utvalda förbundsfolk, vilket undergrävde och ogiltigförklarade judendomen. Det raderar det faktum att Jesus var en ortodox jude i Israel, liksom alla hans apostlar, att deras skrifter var den judiska Bibeln och att deras kultur och sedvänjor var judiska.

Jag har hört många kristna säga: ”Judendomen kan existera utan kristendomen, men kristendomen kan inte existera utan judendomen.” Men ersättningsteologin undergräver detta, och blir grundförutsättningen för ogiltigförklarandet av judendomen, för kyrkans tvåtusenåriga förföljelse av judar och för fruktansvärda brott i kyrkans namn.

Ersättningsteologin i dess mest extrema form förnekar att det judiska folket är unikt utvalt av Gud själv för att tillsammans med honom sluta det ursprungliga förbundet. Därigenom förnekar den också att Gud är en trofast Gud som håller sina löften, och att förbundet med Abraham genom Isak och Jakob och deras ättlingar – inklusive mig, mina barn och barnbarn – är oförstörbart och evigt.

Gud har ställt upp en unik väg och har unika förväntningar på oss, det judiska folket, och har öppnat en annan väg för icke-judar.

—  Jonathan Feldstein

Att påstå att kyrkan har ersatt judarna är inte bara historiskt felaktigt och bibliskt osunt, det är teologiskt farligt eftersom det antyder att Gud kan bryta sina löften. Och om Gud kan bryta sina löften till judarna, kan han också bryta sina löften till kyrkan. Det är inte den Gud vi tillber.

Att tro att judarna inte längre har del i Guds förbund är teologiskt farligt för vilken kristen som helst, eftersom det är som att bygga ett hus utan grund. Ersättningsteologin lär att Gud inte är en trofast Gud och den undergräver bibliska sanningar – sanningar som arkeologer bokstavligt talat gräver fram i Israel dagligen. Att fostra nya generationer barn in i en kyrka som inte står på någon sann biblisk grund är farligt för kyrkan. Och ja, jag som ortodox jude i Israel bryr mig om det.

Kärnan i ersättningsteologin är att kyrkan har ersatt det judiska folket som Guds förbundsfolk. Jag har aldrig sett en bibel som bokstavligen har skrivits om för att redigera bort det judiska folket på det viset, men jag vet att de finns. Och det är chockerande, farligt och helt fel.

Men det finns många grader av ersättningsteologi, inte bara tron på att det judiska folket inte längre är i förbund med Gud. Som ortodox jude som bygger broar med kristna baserat på respekt, möter jag dessa tankegångar oftare än jag förväntat mig, även bland underbara kristna som förnekar ersättningsteologi – inklusive goda vänner. Det är inte svårt att förstå att jag har livliga (och ibland obekväma, men alltid ärliga) konversationer.

Tyvärr är ersättningsteologin så djupt rotad i kyrkan att även de som tillbakavisar den, fortfarande tror på delar av den. Till exempel föreställningen att judar måste räddas. Att det finns specifika kristna organisationer som försöker göra det, betyder helt enkelt att de inte erkänner att vi är delaktiga i Guds unika, ursprungliga och oförstörbara förbund. Jag förstår att många kristna inte förstår vad det betyder och inte inser på vilket sätt vår väg till frälsning är unik. Det är därför jag för dialog. För att utbilda.

Eftersom jag inte är teolog kan jag komma undan med saker som kanske till och med ligger lite (eller mycket) utanför det judiska tänkandets huvudfåra i dag. Till exempel anser jag inte att uppfattningen om ett dubbelt förbund är ogrundad. Gud har ställt upp en unik väg och har unika förväntningar på oss, det judiska folket, och har öppnat en annan väg för icke-judar.

Vi ser att icke-judar som anammar de sju noakidiska lagarna har sin egen väg till frälsning. Kristna, som icke-judar, är en del av detta. Trots allt håller många kristna med om att de genom Jesus är ”inympade” i förbundet med Gud, genom det judiska folket. Men som alla vet bär roten upp trädet, inte tvärtom. Att föreslå det senare är fel, till och med antisemitiskt.

Vår kärleksfulla Gud måste också tillhandahålla ett sätt för den stora majoriteten av mänskligheten som inte är judar och inte är en del av det ursprungliga förbundet som jag är en del av, att älska och tillbe och komma närmare Honom, och få en möjlighet till frälsning. Många judar skulle rygga tillbaka för tanken att vilken hedning som helst, eller särskilt de kristna, också kan ha del i ett förbund med vår skapare, även om det inte är samma förbund. Jag kan däremot leva med det, men inte med att någon skulle ha ersatt oss. Det är ogrundat.

Jag ber att de som läser detta öppnar sina hjärtan för att se sanningen, hur ersättningsteologi i alla dess former är dålig, och i stället strävar efter att lära sig mer och att vara en del av en dialog som förpassar en sådan teologisk idé till sin rätta plats: historiens papperskorg. Vi måste sträva efter att bygga broar av förståelse mellan judar och kristna där vi inte utesluter varandra utan tjänar vår Skapare, med ömsesidig respekt för våra respektive traditioner.

Fler artiklar för dig