Debatt

En perfekt yta är inte eftersträvansvärd för unga

Dessa tre ledord - originalitet, mångfald och äkthet – kan hjälpa oss i en tid som denna, skriver Kerstin Hurtig.

Varje tid har sitt sätt att tänka och också sina egna utmaningar. Man kan ha olika uppfattningar om den kristna församlingen ska spegla den tid vi lever i eller ha en annan egen kultur. De första kristna levde med perspektivet att Jesus skulle komma tillbaka snart och det präglade med all sannolikhet deras sätt att tänka och leva. Vi vet att Jesu ankomst är närmare nu än då, men också att vi ska leva och förvalta och ge vidare det vi själva fått tills han kommer.

Jag har haft förmånen att leva i pingströrelsen i över 70 år. Allt har självklart inte varit perfekt, men det jag tidigt fick med mig var att vara sedd, älskad och behövd. Det har berikat mitt liv, och förhoppningsvis har jag i någon mån kunnat ge vidare det som jag själv fått.

Är det något en ung generation behöver möta i dag, och då menar jag inte bara i en församlingsmiljö, så är det att vara sedd, älskad och behövd.

Den tid vi lever i präglas mycket av yta, av ensidighet och perfektionism.

—  Kerstin Hurtig

Något som också fanns i pingströrelsen var enkelheten. Det var en folkrörelse! Originalitet, mångfald och äkthet fick ta plats. Den tid vi lever i präglas mycket av yta, av ensidighet och perfektionism. Vi är alla mer eller mindre påverkade av tidsandan. Men dessa tre ledord – originalitet, mångfald och äkthet – kan hjälpa oss i en tid som denna.

Vi kan alla, tillsammans och som enskilda, på olika och unika sätt vara med att ge Guds kärlek och evangelium vidare. Låt oss inte i våra församlingar eftersträva en perfekt ensidig yta utan enkelhet, äkthet och mångfald! Och ge varandra förtroende i det att vi inkluderar alla åldrar och olikheter. För den här världens skull!

Fler artiklar för dig