Debatt

Sjukvården ska inte erbjuda döden som alternativ

En legalisering av aktiv dödshjälp skulle innebära ett paradigmskifte i svensk sjukvård, som annars har haft fullt fokus på att rädda liv. Detta är en farlig väg att gå och bryter mot principen om varje människas okränkbara människovärde, oavsett livssituation, skriver Jonathan Derneborg och Lina Lindh, KDU.

Sällan blir den ideologiska gränsdragningen så tydlig mellan kristdemokrater och liberaler, som när Cuf:s ordförande reagerar på att Centerpartiets stämma röstat för aktiv dödshjälp: ”Nu har Centerpartiet tagit ställning för att tillåta eutanasi/aktiv dödshjälp. Friheten segrar på #cstämma”.

Lyckan och entusiasmen för att svensk sjukvård ska skifta fokus från att hålla en viss grupp patienter vid liv, till att erbjuda hjälp att dö, är uppseendeväckande. Vi kristdemokrater menar att människans okränkbara medfödda människovärde inte får tummas på, och att svensk sjukvård under alla omständigheter ska fokusera på att leverera kvalitativ vård i alla livets skeden. Detta gör vi genom att utöka tillgängligheten, och höja kvaliteten på sjukvården som erbjuds, inte erbjuda döden som alternativ.

Det finns förstås en stor empati för alla de svenskar som lever med förödande sjukdomar som kan innebära en jobbig sista tid i livet. Historierna väcker känslor, och det är ofta de som lyfts upp från liberaler i sitt förespråkande för dödshjälp.

Ditt liv är alltid värt att bevara. Ingen svårt sjuk person i Sverige ska behöva känna att de är en belastning, genom att ställas inför valet att fortsatt få hjälp eller somna in.

—  Jonathan Derneborg och Lina Lindh, KDU

Först vill vi som kristdemokrater fastslå att det spelar ingen roll vilken situation du just nu är i, ditt liv har värde, inte för att vi bestämt det, eller du, utan för att du är människa. Ditt liv är alltid värt att bevara. Ingen svårt sjuk person i Sverige ska behöva känna att de är en belastning, genom att ställas inför valet att fortsatt få hjälp eller somna in.

I länder där eutanasi har tillåtits har vi sett hur gränsdragningen för vad som är en legitim anledning att välja döden hela tiden flyttar sig i en alltmer liberal riktning. Ett skräckexempel ur kristdemokratiskt perspektiv är Nederländerna där aktiv dödshjälp har varit lagligt sedan 2001. År 2017 godkände nederländska myndigheter hela 83 fall av dödshjälp med psykiatriska sjukdomar som grund.

I Kanada har eutanasi varit lagligt sedan 2016. 2023 publicerades en mätning som visar att 27 procent av kanadensare tycker att fattigdom är en legitim anledning till assisterad dödshjälp, och 28 procent tycker att hemlöshet är en anledning att få hjälp av sjukvården att avsluta sitt liv tidigt.

Om man lyssnar på eutanasiförespråkarnas argument, så är inte detta en orimlig utveckling. Om en person som lider av svår fysisk sjukdom har rätten att avsluta sitt liv, varför ska inte en 30-åring med svåra mentala trauman få göra det? 30-åringen med mentala trauman har antagligen många fler år att leva än en person med en svår fysisk sjukdom. Det är så här frågeställningarna blir när vi öppnar för döden som alternativ i stället för att rädda liv.

I dag är inte självmordsförsök olagligt i Sverige, med all rätt. Självmord(-försök) är resultatet av en lång tid av fysiskt eller mentalt lidande. Personer som försökt avsluta sina liv ska mötas av professionell sjukvård, vars uppgift är att få dem att inse sitt människovärde, och leva vidare. Det ska inte spela någon roll vad du har varit med om, budskapet är att ditt liv är värt att leva.

Den konservativa tänkaren, Charles Krauthammer, skrev 1997 en relevant text på ämnet: the Dutch example. Där uttrycker han vilket samhälle eutanasiförespråkarna efterfrågar (medvetet eller omedvetet). De kräver att vi ska gå från ett samhälle där vi i stället för att hindra personen som står på bryggan, redo att hoppa för att undkomma sin dagliga kamp, ska erbjuda en knuff.

Vi kristdemokrater står upp för människovärdet, och kommer inte att förespråka en vård där något annat än att rädda liv på patienter ska vara i fokus. Vi kommer därför motverka införandet av frivillig dödshjälp inom svensk sjukvård varenda steg på vägen.

Fler artiklar för dig