Debatt

Ge akt på det profetiska ordet

Säger bibelordet att vi ska göra det, så är det på sin plats att göra det om vi anser att Bibeln är rättesnöret för både liv och lära, skriver Holger Nilsson.

Med tanke på vad som nu sker kring Israel finns det ett behov av att det i församlingarna finns en undervisning om vad vi i Bibelns profetior kan läsa om detta land. Landet och folket kommer nämligen på ett alldeles särskilt sätt stå i centrum i den yttersta tidens händelser.

Nu när vi dagligen möter nyhetsrapportering från Israel och det som händer i och kring landet, är det av vikt att ha insikt i vad Bibeln säger om både landet och folket.

Att folket nu har samlats tillbaka till sitt ursprungsland efter en tvåtusenårig förskingring, det är tydligt utsagt i bibelordet. Det finns ett sextiotal bibelverser i 14 av profetböckerna förutsagt att så skulle ske. Detta har skett i vår tid och har vi inte dessa profetiska utsagor klara för oss förbiser vi alltså en stor del av det profetiska ordet.

I vårt land möts det profetiska ordet många gånger med både likgiltighet och nästan förakt.

—  Holger Nilsson

Nu när hela världens blickar är riktade mot landet är det av stor vikt att Guds folk inte bara ser det som politiska händelser, utan som en del av de profetiska skeendena.

Här finns inte plats för någon större utläggning kring detta utan vad jag vill påtala är att det nu är tid för en upprättad profetisk undervisning i församlingarna. Det handlar alltså om det profetiska ordet som vi möter på Bibelns blad.

Om detta sägs det så här: “Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan” (2 Pet 1:19).

Prästen Peter Fjellstedt skriver i hans utgåva Bibeln med förklaringar en kommentar till ovanstående vers: “På det profetiska ordet skall även de kristna i alla tider beständigt ge akt.”

Här kan vi nog konstatera, om vi ska vara ärliga, att vi i vår tid inte har gjort så. Vad Fjellstedt skriver är alltså att kristna i alla tider ska ta del av det profetiska ordet och dessutom göra det beständigt. Det sistnämnda ordet är synonymt med “ihärdigt” och “upprepat”. Det är bara att konstatera att vi inte gjort så i vår tid.

Även med tanke på vad Petrus skriver om vårt förhållande till det profetiska ordet har vi missat. Han skriver att vi gör “gör rätt i att hålla er till det.” Vi gör alltså fel om vi inte gör det.

Det är dags att inse, att om vi inte håller oss till det profetiska ordet, gör vi fel. Säger bibelordet att vi ska göra det, så är det på sin plats att göra det om vi anser att Bibeln är rättesnöret för både liv och lära.

Det är av vikt att vara mycket tydlig när man påtalar detta, ty i vårt land möts det profetiska ordet många gånger med både likgiltighet och nästan förakt. Det är dags för omvändelse från en sådan hållning!

Fler artiklar för dig