Debatt

Krävs det verkligen heltidsanställda pastorer i alla sammanhang?

IDEELLT ARBETE. Kanske dags för fler tältmakare bland oss pastorer? skriver Gunnar Johansson.

Jag tycker att det är dags att framföra ett stort tack till alla medlemmar och ledare i våra olika församlingar, som gör en behjärtansvärd insats.

De flesta medlemmar jobbar heltid med sina profana arbeten och ställer dessutom upp med ideellt arbete i våra olika församlingar. Hur skulle det gå med våra olika verksamheter om inte dessa medlemmar ställde upp? Det är en nyttig tanke att fundera över.

Personligen tycker jag det är viktigt, inte minst för oss som anställda förkunnare, att inse vilken enorm tillgång och resurs det är. Jag tycker också det är viktigt att vi som är anställda i våra församlingar också ställer upp, liksom våra medlemmar, och gör en ideell insats.

I dag när verksamheterna i våra församlingar, generellt sett, har “skruvats ned”, kan man också fundera över om det verkligen krävs heltidsanställda pastorer i alla sammanhang, eller om det skulle gå att kombinera med ett annat arbete, liksom aposteln Paulus som kombinerade sin andliga tjänst som tältmakare.

Tankar att fundera över inför den framtid vi går till mötes.

Fler artiklar för dig