Debatt

Våra val kring hållbarhet påminner om rattfylla

KLIMATET. Låt oss därför leva radikalare liv i efterföljelse som gör skillnad för planeten vi lever på och för våra globala syskon, skriver deltagarna i Green Corner på Torp 2023.

Som rörelse sår Evangeliska frikyrkan, EFK, många frön till förändring. Unga och äldre kommer till tro och gör nya överlåtna val för att börja eller fortsätta vandringen med Jesus. Frikyrkan var tidig att eftersträva demokrati i vårt land, och vi har stått på barrikaderna för att mobilisera hjälp till sjuka och fattiga och samlat röster för allas lika värde.

Nu behöver vi göra samma sak igen. Denna gång för klimatet och miljön, för den biologiska mångfalden och alla de andra planetära kriserna vårt ohållbara samhällsbygge skapat.

Internationellt arbetar EFK med flera intressanta projekt tillsammans med partner som kommit långt i klimatomställningsarbetet. På årets Torpkonferens kunde deltagarna möta Green Corner; ett hörn av Torpkonferensen där ett nätverk av människor med engagemang för miljö, klimat och en bättre framtid samlades. Spontana seminarier, debatter och personliga möten ägde rum om hur det hållbara skulle kunna få mer utrymme.

Vi önskar att kyrkan, både församlingar och vi som enskilda, ska ta efter och se över energiförsörjning och möjligheter att bli mer klimatneutrala.

—  Debattörerna

Flera initiativ har tagits av Torpkonferensen för att bli grönare, som att minska engångsartiklar, mer vegetarisk mat, etcetera. Men det är fortfarande långt kvar tills Torpkonferensen är klimatneutral, vilket den liksom övriga världen behöver ställa om till för att förhindra att vi passerar 1,5 gradersmålet.

Under förra sommaren upplevde vi en försmak av de olika extremväder som klimatförändringar kommer att föra med sig. FN:s generalsekreterare summerar vid FN:s klimatmöte september 2023 att: ”Mänskligheten har öppnat helvetets portar genom att låta klimatkrisen förvärras”. Nu återstår att se hur långt besluten under klimatmötet i Dubai, som avslutades i dagarna, räcker. Om vi lyckas trycka igen porten.

Vi skulle alla reagera på om en människa är på väg att köra bil i ett berusat tillstånd och därigenom vara en fara för sig själv och andra. Ändå tycks vårt beteende och våra val kring hållbarhet, både som individer, rörelse och samhälle, mer påminna om rattfylla än ett nyktert tillstånd.

Den skapelse som Gud satt oss att vårda och förvalta och Jesus uppmanat oss att förkunna evangeliet för, tycks vi i stället lämna misshandlad på marken likt mannen i berättelsen om den barmhärtige samariern.

Utifrån vår kallelse att älska vår lokala och globala nästa, tror vi kristenheten behöver öppna sig för den hållbara omställningen, både ideologiskt och praktiskt. I både det lilla och det stora behöver vi alla hjälpas åt att ställa om. Vi behöver arbeta för att bli en relevant kyrka som tar samhällsproblemen på allvar och visar vägen på lösningar som ger människan hopp att Jesus kan vara lösningen även på detta.

Vår roll är att komma in med välsignelse i samhället, vara trygga med att Jesus är med oss. Med hans hjälp ska vi kunna vända om, lämna det ohållbara och bli hållbara. Omvändelsen till att bli Jesu lärjungar behöver leda till en ny livsstil, med Jesus som ledstjärna. Kristus kallar oss att älska vår medmänniska oavsett var i världen hon finns.

När våra handlingar här ger utsläpp som skadar andra långt borta behöver vi inse konsekvenserna och ställa om till ett liv som värderar våra syskon i Bangladesh lika mycket som familjemedlemmen eller grannen.

Låt oss därför leva radikalare liv i efterföljelse som gör skillnad för planeten vi lever på och för våra globala syskon.

Vi utmanar EFK att tydligare välja riktning genom att:

  • Torp blir egenförsörjande på energi, till exempel genom att en insamling startas för att ställa om hela Torp och Götabro till solenergi och värmepumpar och vara ett gott exempel för hur vi kan leva hållbart.
  • Mål sätts upp för att EFK ska bli en grönare församlingsrörelse.
  • Klimatomställningsarbetet som EFK utför i det internationella arbetet också ska få större genomslag i Sverige.

Vi önskar att kyrkan, både församlingar och vi som enskilda, ska ta efter och se över energiförsörjning och möjligheter att bli mer klimatneutrala. Att vara sparsamma med resurser och producera egen el frigör dessutom resurser till mer mission här hemma och i andra länder.

Vi tror på att vi kan ställa om och göra mer för andra samtidigt. Guds kärlek omfattar hela skapelsen, såväl sälar och granar, som våra själar och grannar.

Fler artiklar för dig