Debatt

Elektriska produkter länkar oss samman med våld och konflikter

KONFLIKTMINERALER. Kampen om mineraler driver på våld och konflikter. Därför är det viktigt att vi som konsumenter sätter press på tillverkare kring hur mineraler utvinns, skriver representanter för flera pingstförsamlingar och PMU.

Den 20 december förväntas det centralafrikanska landet DR Kongo gå till val för att välja president. Några centrala frågor som lyfts i valkampanjen är korruption, väpnade konflikter, fattigdom och mänskliga rättigheter. Här är inte minst frågan om våld och människors situation vid gruvor som utvinner mineraler aktuell.

DR Kongo är ett av världens mest mineralrika länder, där många människor arbetar under slavliknande förhållanden i livsfarliga miljöer, för att utvinna viktiga mineraler och metaller såsom guld, coltan och kobolt. Dessa användas i bland annat tillverkningen av elektronik såsom i mobiltelefoner och surfplattor. De är elektriska produkter som dagligen används i vår del av världen och som länkar oss samman med det våld och de konflikter som människor utsätts för i DR Kongo.

Vi i flera pingstförsamlingar i Sverige och på PMU har under decennier arbetat tillsammans med vår samarbetskyrka i DR Kongo, där vi bland annat stödjer projekt för utsatta kvinnor och barn. Vi delar det lokala folkets sorg över våldet och fattigdomen, men också dess längtan efter förändring och upprättelse. Flera av våra medlemmar har åkt ned till DR Kongo och under perioder arbetat, till exempel på sjukhus i Bukavu och Lemera.

Vi har mött ett starkt civilsamhälle som arbetar aktivt och kräver ansvarstagande för en laglig och rättvis handel med mineraler där vinsterna kommer befolkningen till del.

—  Debattörerna

I staden Bukavu i östra Kongo ligger Panzisjukhuset som blivit internationellt känt för sitt arbete med kvinnor som överlevt sexuellt våld. Under hösten 2023 har grundaren av Panzisjukhuset doktor Denis Mukwege valt att i stället gå in i politiken och ställer upp som presidentkandidat efter att ha motiverat sig med att ”tiden är inne för att förnya landet och ta tillbaka demokratin”.

Fattigdomen i DR Kongo tvingar in många människor i desperata och osäkra arbetsförhållande vid gruvor med stor rasrisk och dålig syretillförsel. Det finns en uppsjö av katastrofrapporter från gruvschakt i landet. Vid gruvområdena syns även barn arbeta. De tvingas att tvätta mineraler i vattenpölar eller bära tunga säckar för att hjälpa till att försörja familjen. Många är också de kvinnor som vid gruvorna tvingas in i prostitution då de saknar andra sätt att försörja sig på.

Till Panzisjukhuset i Bukavu, och andra vårdinrättningar som vår samarbetskyrka driver, kommer kvinnor och barn som utsatts för fruktansvärda övergrepp. I kampen om kontroll över mineralerna och metallerna används sexuellt våld som ett vapen. Konsekvenserna och människoöden bakom mineralutvinningen och dess konflikter är många.

Den kongolesiska staten, men också alla de länder globalt som importerar och använder dessa mineraler, har ansvar och skyldighet att stå upp för de människor som utsätts för våldet. De har skyldighet att värna en gruvindustri som respekterar mänskliga rättigheter och straffar brott. Företag har ansvar för att se till att ha kontroll över hela sin produktionskedja så att produkter inte tas fram på bekostnad av kränkningar och brott mot mänskliga rättigheter.

Nu när det är val i DR Kongo är vi som kyrka respektive rättighets- och biståndsorganisation partipolitisk obundna. Men vi och våra partner tar alltid ställning för de mest utsatta. Vår samarbetskyrka finns genom sina nätverk på plats i hela landet och är en viktig aktör för förändring. De går ut och berättar om hur situationen ser ut på marken och aktiverar människor i kampanjer för mänskliga rättigheter. Vi har mött ett starkt civilsamhälle som arbetar aktivt och kräver ansvarstagande för en laglig och rättvis handel med mineraler där vinsterna kommer befolkningen till del.

På samma sätt kan vi som individer och rörelser i Sverige aktivera oss och ta ansvar:

  • Vi kan sätta press på svenska politiker så att de stödjer de allra mest utsatta och för att de ska verka för en stark lagstiftning som tvingar företag att ta större ansvar.
  • Vi kan som konsumenter ställa frågor till de företag vi handlar av. På det sättet kan vi sätta press på dem att se till att människor i hela produktionskedjan arbetar under goda villkor.

Vi behöver fler företag som bidrar till en rättvis och säker gruvindustri där lokalbefolkningen gynnas och kan ta sig ut ur fattigdom. En mineralbrytning som inte skapar konflikter och utsätter kvinnor och barn för våld och övergrepp.

Inte minst nu, när många hårda paket hamnar under granen, känns julens budskap om fred och frihet extra viktigt i förhållande till DR Kongo. Förändringen kommer inte vara lätt, men det finns hopp så länge vi är många som vill ta ansvar och vill göra skillnad.

Fler artiklar för dig