Debatt

Alkohol har ödelagt många efterlängtade jular - därför bör vi avstå den

ALKOHOL. Hur mycket alkohol skulle vara acceptabelt att barnvakten druckit innan sitt uppdrag? De allra flesta föräldrar skulle nog svara att det vore helt oacceptabelt med en barnvakt som druckit något alls, skriver Emil Gillsberg.

För de flesta svenskar är julen förknippad med en efterlängtad ledighet, mysig stämning, god mat och mycket tid med familjen. Vi talar ofta om julen som barnens högtid, det är deras glädje vi menar står i centrum.

Men verkligheten levererar varje år en annan bild av högtiden. Julen är inte så stämningsfull och mysig för alla. Folkhälsoinstitutets uppskattningar gör gällande att vart femte barn i Sverige växer upp i hem där någon vuxen har en riskfylld alkoholkonsumtion. Under julhelgerna behöver vi till den siffran även lägga de familjer där de vuxna annars inte riskkonsumerar, men ”unnar sig” något extra glas.

Även föräldrar och andra vuxna som inte har en riskkonsumtion av alkohol skulle behöva reflektera över den forskning som visar att barn märker en beteendeförändring hos vuxna redan efter en mycket liten alkoholkonsumtion. En förändring som skapar en osäkerhet och känsla av otrygghet.

I alldeles för många fall visar det sig därmed att det inte barnens glädje och lycka som står i centrum.

—  Emil Gillsberg

För de barn som tidigare gjort negativa erfarenheter blir den känslan naturligtvis starkare. Att alkohol påverkar våra förmågor avsevärt är uppenbart och den är så omedelbar att vi inte får köra bil efter ens ett glas. Hur mycket alkohol skulle vara acceptabelt att barnvakten druckit innan sitt uppdrag? De allra flesta föräldrar skulle nog svara att det vore helt oacceptabelt med en barnvakt som druckit något alls.

Ändå värderar många alkoholen som så viktig för julfirandet att man gladeligen konsumerar ganska stora mängder, trots dessa upprepade utsagor om julen som ”barnens högtid”. I alldeles för många fall visar det sig därmed att det inte barnens glädje och lycka som står i centrum. I stället prioriterar många vuxna sin egen uppfattning av avkoppling och njutning högre.

Efter 25 år som pastor med ett inte obetydligt socialt engagemang, och drygt tio år som familjehem där vi tagit emot barn i utsatthet, har jag tagit del av en stor mängd av berättelser om hur alkoholen ödelagt förväntansfullt emotsedda julhelger.

Berättelser inte enbart från samhällets skuggsida, utan också många från vanliga medelsvensson-familjer där alkoholen annars inte har någon framträdande roll. Kombinationen av stora förväntningar, många känslor och en sinnespåverkande substans är en riskfylld mix.

Låt julen – och det stundande nyåret! – på riktigt vara barnens högtid. Möt deras glädje opåverkad. Avstå alkoholen.


Fler artiklar för dig