Debatt

Frälsningsarmén: Vi måste tillåta Gud vara stor

INFÖR 2024. Följer vi Jesu missionsbefallning att gå ut och göra alla folk till lärjungar kommer vi få se ett helt nytt Sverige. Ett land där Gud gör allting nytt, skriver Bo Jeppsson.

När jag sitter och tänker på året 2024 så upplever jag att Gud talar till hela kristenheten i Sverige med löftet från Uppenbarelseboken 21:5: ”Se, jag gör allting nytt”. Det är ord om hopp, tillit och om att göra det omöjliga möjligt.

En grundregel för att det ska ske är att vi tillåter Gud vara stor, och det gäller i alla delar av våra liv. För om vi ser på Gud i sin storhet kommer vi mycket lättare kunna låta honom utföra stora saker. Både personligt och, framför allt, i och genom våra församlingar. Vår bön för det nya året bör vara att när människor möter oss så ska de möta Jesus.

Allt detta handlar om lärjungaskap, och det är ett nyckelord för detta år och för framtiden. Jag drömmer om fler lärjungar i våra församlingar, lärjungar som älskar Gud och som låter honom påverka allt i livet.

Jag drömmer om en väckelse som ska förvandla hela Sverige. Jag drömmer om att få se förvandlade liv!

—  Bo Jeppsson

Jag drömmer om fler relationsinriktade medlemmar som vågar öppna upp sina hem och sina liv så att evangeliet blir ännu mera synligt. Jag drömmer om en väckelse som ska förvandla hela Sverige. Jag drömmer om att få se förvandlade liv!

Är sådana här tankar bara en utopi eller finns det ett uns av sanning i dem? Kan vi gå in i ett nytt år och ha en sådan barnslig förtröstan på Gud? Hela min varelse ropar: Ja! Det är precis vad vi kan, ha en barnslig förtröstan på Guds storhet, på att han är den som gör allting nytt. Och detta är vad Sverige, ja, hela världen behöver.

I över 140 år har Frälsningsarmén i Sverige arbetat i samhällets utkanter, för att synliggöra behov och möta dem på bästa möjliga sätt. Det som motiverar oss är tron på Guds kärlek och varje människas unika värde. Ända sedan 1800-talets England har “Soppa, Tvål och Frälsning” varit en viktig princip och ett uttryck för våra värderingar. Tanken på att vi har fysiska, psykiska, sociala och andliga behov är lika aktuella i dag.

Det handlar om omsorg om hela människan:

  • Att erbjuda soppa är att möta de grundläggande behoven hos medmänniskan.
  • Tvål handlar om värdighet och självrespekt.
  • Frälsning uttrycker Guds gränslösa och livsförvandlande kärlek genom Jesus Kristus.

Den svenska välfärdsstaten är omfattande och täcker de flesta samhällsbehov, men likväl finns det behov i samhället som det offentliga inte täcker. Här uppmanar Soppa, Tvål och Frälsning till konkret handling.

Det ligger i alla kristna församlingars dna att gå före och att ta samhällsansvar, som sociala entreprenörer. Ideella aktörer har länge haft, och har fortsatt, en central roll i att utveckla nya tjänster för människor med sociala hjälpbehov. Tjänster som sedan kan övertas av den offentliga hjälpapparaten.

I Sverige är det fortsatt många som behöver bli sedda och hjälpta. Församlingar runt om i Sverige har en djup kunskap om var skon klämmer för människor i utsatthet. Vi möter dem och deras olika livsöden på våra olika arbetsplatser runt om i vårt land.

Vi arbetar med barn, familjer och äldre, med behandling av olika slags beroenden, med inkludering i arbetslivet, kriminalomsorg, flyktingarbete, mot människohandel och hemlöshet.

Den kristna kyrkan erbjuder också praktisk hjälp, meningsfulla vardagar och gemenskap genom många olika aktiviteter på våra kårer och i våra församlingar. Vi har identifierat många behov, och vi kommer att fortsätta identifiera behov och göra något med dem – antingen med hjälp av insamlade medel, externa gåvor eller genom nya avtal med det offentliga.

Mitt i detta arbete har vi också klara meningar och uppmaningar till våra svenska politiker, om hur vi kan arbeta tillsammans för ett ännu bättre samhälle, speciellt för utsatta grupper som ofta upplever att de faller mellan stolarna.

Var klämmer skon just nu? Det vill vi försöka att ge svar på! Men ett svar är definitivt att vi måste tillåta Gud vara stor. Han, om någon, är svaret på våra frågor, våra behov, vår längtan. Han är den som vill göra “allting nytt” i våra liv och det fungerar också på alla områden i livet.

Så om vi nu tänker oss ett Gott Nytt År, med betoning på gott, så inser vi alla att församlingen spelar en stor roll i samhället. Att lärjungaskapets iver är viktigare än på länge. Att det glada budskapet om Jesus Kristus sprids på gator och torg, i hemmen, på arbetsplatser ja, var än människor samlas.

Att vi verkligen följer Jesu missionsbefallning att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Lärjungar som fortsätter att göra Jesu gärningar på jorden, de gärningar som Jesus talade ut när han läste ur Jesaja i synagogan i Nasaret:

Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren (Lukas 4:18–19).

Om vi gör det så kommer vi få se ett helt nytt Sverige. Ett land där Gud gör allting nytt.

Dagen har erbjudit ledarna för Sveriges största kristna samfund att inför det nya året skriva var sin debattartikel där de riktar sig till landets kristna. Artiklarna publiceras i tidningen samt på Dagen.se/debatt.

Fler artiklar för dig

Mer i samma ämne

Dagens bibelord

Läs alla platsannonser på Dagen Jobb

Dagens poddar