Debatt

Trosrörelsen: Bevara ditt hjärta brinnande!

INFÖR 2024. Att vara salt som väcker törst och ljus som visar vägen är vår kallelse. Världen behöver salt och ljus. Vad kan motivera oss att inta vår gudagivna plats? skriver David Ekerbring.

På oerhört många områden i livet kan det kännas som om utvecklingen går i en rasande takt. På teknikens område, och på medicinens, kan vi glädja oss åt många framsteg, men på andra områden verkar utvecklingen gå åt motsatt håll – men i samma hisnande hastighet.

De senaste åren har konflikterna i omvärlden eskalerat, och kriminaliteten i närområdet. Snabba förskjutningar sker också i samhällets värderingar och värdegrunder, och – inte minst viktigt – i de troendes mående och dagsform.

Hur kyrkan – det vill säga vi troende – mår är faktiskt en fråga som är oerhört viktig för fler än för bara oss själva. Hur kyrkan mår är av betydelse för hela världen. Jesus sa till sina lärjungar – och säger till oss nu: ”Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas” (Matt 5:13-14).

Jag tror att vi börjar ana och kommer att se att ogräset och skörden står i full blom samtidigt. Gud söker människor!

—  David Ekerbring

Att vara salt som väcker törst och ljus som visar vägen är vår kallelse. Världen behöver salt och ljus. Vad kan motivera oss att inta vår gudagivna plats? Vilka frågor kan vara viktigare för kristenheten i Sverige under kommande år?

Det är lätt hänt att vi ryggar tillbaka inför Jesu ord och i stället skyller på andra för att världen inte törstar efter sanningen eller finner Guds väg. Vi skyller på mörkret eller politikerna eller tiden. Men själva vill vi inte bli störda i vår bekvämlighet.

Fienden arbetar för fullt för att få oss sömniga och likgiltiga inför vad Gud har sagt. Det är samma gamla visa av stolthet, högmod och uppror som i begynnelsen: ”Skulle väl Gud ha sagt?”

Inte heller i dessa dagar får sanningen vara avgörande i viktiga frågor, utan segrar verkar den göra som vinner informationskriget. Och precis som på profeten Daniels tid ställs samma totalitära krav på att allt folket ska böja sig för det som makten – tidsandan, offentligheten – har bestämt ska äras och tillbes. Gör man inte det kan man bli kancellerad.

Jesus fick frågan om vilket bud i lagen som var störst. Han svarade: ”Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv” (Matt 22:36-39).

Kärleken verkar vara det centrala. Att älska Gud mer än bekvämligheten, mer än kompromissens alla alternativ. Just därför jobbar fienden övertid på att dränka kärlekens låga – i mänskligheten och i våra hjärtan. Jesus visste det, och sa att laglösheten i den sista tiden skulle öka i världen, och kärleken kallna hos de flesta.

Hur ska vi klara oss? Herren har gjort en väg för oss! Han har utgjutit sin kärlek i våra hjärtan genom den helige Ande. Anden är veden på kärlekens eld, och att umgås med ordet och Anden, frälsaren och hjälparen, enskilt och tillsammans med andra, kommer hålla våra hjärtan brinnande.

För att inskärpa vikten av detta i oss berättar Jesus berättelsen om tio jungfrur. När brudgummen kom för att hämta dem var det endast fem som hade olja i lampan och fick följa med honom till festen. Budskapet återkommer, var brinnande i Anden.

Paulus uttrycker det så här: ”… det är dags för er att vakna upp ur sömnen. Frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning” (Rom 13:11-12).

Om det inte funnits en uppenbar risk att vi troende skulle somna, hade Gud inte återkommande behövt ge oss denna uppmaning. Men han kallar oss att vara jordens salt och världens ljus. För världens skull.

Samtidigt som utmaningarna är många ser vi just nu en fantastisk tid för evangelium. Framför allt globalt växer kyrkan, men även här hemma. Till vår församling – och jag får liknande rapporter från andra församlingar – kommer nya besökare varje söndag. Det är oerhört öppet för evangelium på individnivå. Människor söker det äkta, och vi får fylla dopgraven ofta.

Jag tror att vi börjar ana och kommer att se att ogräset och skörden står i full blom samtidigt. Gud söker människor!

När vi ser att mörkret i världen eskalerar och kanske tycker att brudgummen dröjer, behöver vi påminna oss om att ”han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig” (2 Pet 3:9). Paulus förtydligar: ”Vi är alltså sändebud för Kristus, och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag: låt försona er med Gud!” (2 Kor 5:20)

Vilket uppdrag Gud gett oss! Låt oss under 2024 älska av hela hjärtat, brinnande i Anden, som sändebud för Kristus. Låt oss våga vara salt och ljus för vår värld, i Andens kraft, och låta våra liv peka på nåd och sanning, och möjligheten för alla människor att bli försonade med Gud.

Dagen har erbjudit ledarna för Sveriges största kristna samfund att inför det nya året skriva var sin debattartikel där de riktar sig till landets kristna. Artiklarna publiceras i tidningen samt på Dagen.se/debatt.

Fler artiklar för dig